Védská metoda HOMA

Z časopisu Depesche 28/2006 přeložila Jitka Valentová

HOMA

Staré vědění nově použité

UZDRAV ATMOSFÉRU
A ATMOSFÉRA UZDRAVÍ TEBE!

Zkušenosti HOMA se zakládají na staroindických spisech, tzv. Védách. Ačkoli tyto zkušenosti pro západní oči a uši vyznívají poněkud „esotericky“, dosud docílené a docílitelné výsledky jsou nanejvýš pozitivní a senzační: lepší zásobení půdy vodou , vyšší výnosy, odolnost proti škůdcům, větší a chutnější ovoce a zelenina, záchrana kyselých půd a lesů, lepší tvorba kořenů a tím odolnost proti bouřce. V Jižní Americe byla dokonce během pouhých několika měsíců díky použití HOMY vyléčena chemicky zamořená plocha mnoha čtverečních kilometrů, která nebyla na 100 let dopředu hospodářsky využívatelná – bylo to písemně potvrzeno vědeckými experty. Dnes se tam daří dokonce více nežli před zamořením.

Dnešní doba se vyznačuje drastickými klimatickými změnami, záplavami, suchem, ekologickými katastrofami, znečištěním životního prostředí ve všech oblastech, kyselými dešti, vymíráním různých druhů, zamořením geneticky manipulovanými rostlinami, chaosem, válkami, násilnostmi, hladomory a utrpením, korupcí na všech úrovních, přírůstkem tělesných a duševních onemocnění, zhroucení rodin a společnosti, poškozováním práv lidí, zvířat a rostlin, konzumem drog atd.

Tato doba byla předpovězena Mayi, Aztéky, Hopi a stejně tak vizionáři a svatými. Ve starých spisech psaných sanskrtem o ajurvédě a jiných bylo poukazováno na dobu masivního ekologického a psychicko-duševního znečištění. Védy tuto dobu nazývají kali-jugou (kalki-jugou), V sanskrtu znamená „kalki“ znečištění.

Další článek o agnihotře najdete zde

a vše potřebné najdete v našem virtuálním obchůdku zde.

Startovní sada pro začátečníky

AGNIHOTRA: startovní sada pro začátečníky

1659,- Kč

Pyramida pro rituál agnihotra

Pyramida pro rituál AGNIHOTRA

1199,- Kč

Palivo pro rituál agnihotra

Palivo pro rituál AGNIHOTRA

249,- Kč

Základ: Védy

Védy sepsané v sanskritu jsou sepsáním vědomostí na konci rajského věku, na začátku „pádu“, a její první texty jsou staré několik tisíc let. Od té doby uplynuly věky, kontinenty se posunuly. Sanskrt a védy ale zůstaly jako druh společného dědictví lidstva a přinášejí ještě dnes světlo do mnoha oblastí života. Popisují různé druhy energií a také cestu k harmonickému působení těchto energií. Cílem je mír a blaho na Zemi. Ukazují také cestu k osvobození od bídy a nouze a k realizaci vlastního Já. Ve védách se skrývají hluboká tajemství o všech dějích v kosmu. Zabývají se nejrůznějšími vědeckými obory jako jsou dějiny lidstva, teoriemi původu, biologií, genetikou , fyzikou, medicínou (ajurvéda), astronomií, astrologií, jógou a mnohými jinými poznatky.

Védická věda o vibracích dává mnoho podnětů, jak se dá s pomocí techniky ohně a manter ovlivňovat mysl a životní energie (prána). Díky určitým slovním spojením můžeme působit na atmosféru, což se zase pozitivně projeví na mysli a práně. Ve védách by se pro očistu atmosféry dala popsat tato centrální myšlenka: „Uzdrav atmosféru a ona tě vyléčí“.

Védy mluví o 3 světech – Trilokas: 1.naše země, 2. atmosféra a 3. stratosféra (střední vrstva atmosféry Země, asi mezi 11 a 50 km výšky). Védy odkazují na metodu doplněnou nejpřesnějším návodem, jak Trilokas mohou být čištěny pomocí védské techniky ohně , což vedle k všeobecnému míru a blahu. Toto čištění má také přímý vztah k lidskému štěstí, jelikož štěstí a šťastné bytí jsou odvozeny od stavu mysli, která je tím dokonalejší, čím více je osvobozena od napětí, které vede k neklidu. Tyto védské ohňové techniky se praktikují na Homa-Hofu ve spojení se zemědělským obhospodařováním.

Multitalent: Iniciátor Horst Heigl

Homa-Hof Heiligenberg byl založen na základě iniciativy multitalentovaného autora, nakladatele, učitele meditací a muzikanta Horsta Heigla v roce 1988 skupinou lidí ze spolku „Společnost pro zemědělství na bázi HOMA“.

Horst Heigl byl na začátku 70. let na cestě hledání duchovních mistrů, a tak ho cesty dovedly do Indie. Od Joganandova nástupce Swamiho Hariharanandy obdržel osobní zasvěcení do tzv. krijajógy a nejrůznějších meditačních technik. Poté, co se vzdal zajištěné profesní kariéry, s odvahou se v roce 1971 stal jedním z prvních učitelů jógy v Evropě formou hlavního zaměstnání.

20 let vyučoval jako referent na lidové vysoké škole v jižním Německu, čímž umožnil tisícům zájemců přístup k hathajóze, později též k meditacím, nezávisle na jejich finančních možnostech. Díky svým rozsáhlým znalostem a hlubokému poznání nabízí Horst Heigl velikou pomoc a je vedoucí duchovní silou na Homa-Hofu. S láskou, trpělivostí a enormním nasazením je tu pro lidi a pomáhá s realizací ve všedním životě. Tak si členové na Homa-Hofu mohou leccos vyzkoušet a mohou své vědomí stále otevírat nahoru božskému světlu.

Založení a rozvoj statku

V roce 1974 Horsta Heigla navštívil Vasant Paranjpe, znalec sanskritu, který mu ukázal védskou techniku ohně jménem Agnihotra (v sanskritu znamená „agni“ oheň a „hotra“ léčení). Někteří přátelé, kteří projevili zájem o provádění této védské ohňové techniky k redukci světového znečištění od té doby praktikují tyto techniky v oblasti Bodamského jezera a na jiných místech. Na Homa-Hofu Heiligenberg, který vznikl v roce 1988 z podnětu Vasanta Paranjpe a iniciativy Horsta Heigla, se tyto znalosti praktikují v oblasti zemědělství a veřejnosti se zpřístupňují mezi jiným formou vedení a seminářů. Obecná prospěšnost tohoto spolku se projevuje v oblasti ochrany životního prostředí. Tento projekt ochrany životního prostředí podle védského vzoru je dosud v Evropě ojedinělý. Dnes obhospodařuje asi 70 členů a zájemců bez nároku na odměnu 8 z celkových 20 ha země kontrolovaným biologickým zemědělstvím na základě védských znalostí.

Metoda homa námi vyzkoušená a praktikovaná je aktivním příspěvkem k ochraně životního prostředí, přičemž mezi jiným působí očistným způsobem na atmosféru, což vede k lepší kvalitě vzduchu, vody a půdy.

Dalším přáním Homa-Hofu je, učinit tuto metodu prakticky použitelnou s možností vyzkoušení. Jako přídavek k vysokým energetickým vibracím, které vznikají díky pravidelnému provádění tohoto postupu, se procvičujeme v bdělosti, lásce a přátelství, procvičujeme se v zacházení a bytí s přírodou.

Princip krále

Dáváme také pozor na „krále“ rostlin. Horst Heigl učinil již před 20 lety jeden průkopnický objev v říši rostlin. Spočívá v tom, že se rostliny řídí podle jednoho vrchního jedince, jehož nazýváme králem. Dbáme zde o málo známý přírodní zákon. Při všech výsevech a výsadbách jeden exemplář každého druhu vyroste do obzvláštní velikosti a krásy. Tato rostlina je „králem“. Tomuto králi věnujeme více pozornosti a péče a necháme jej vyrůst do jeho optimální velikosti. Všechny ostatní rostliny stejného druhu vidí v králi vzor a zkouší dosáhnout jeho velikosti. Pokud tohoto krále poznáme včas, výnos ze sklizně bude daleko větší.

Takto jsme vypěstovali kromě jiného jednoho krále červené řepy, který vážil včetně natě 3,75 kg a byl velmi chutný. Na naší domovské stránce www.homa-hof-heiligenberg.de najdete další pozoruhodné výsledky tohoto královského principu.

Ohňová technika agnihotra

Tato technika, která spočívá na biorytmu východu a západu slunce, se nazývá Agnihotra. Při ní se pálí sušený kravinec, ghí (vyčištěné máslo) a rýže, přičemž se přitom zpívá speciální mantra (kombinace slov a zvuků). Při spalování těchto organických substancí v měděné nádobě ve tvaru pyramidy vznikají cenné čistící a harmonizující energie. Ty jsou rozváděny do atmosféry a současně zůstávají v popelu. Tento vysoce energetický popel se používá na Homa-Hofu velice úspěšně jako biologické hnojivo v zemědělství. Je jednoduchě naučit se agnihotře, každý ji může provádět. Na Homa-Hofu je možné se této ohňové technice naučit bezplatně a zároveň si můžeme opatřit příslušné pomůcky za příznivou cenu.

V zemědělství se používají metody HOMA kvůli ošetřování půdy a rostlin a aby se předešlo nemocem a škůdcům, případně aby se ošetřily již vzniklé případy.

Díky této speciální ohňové technice se produkuje popel, který jako biologické hnojivo předčí vše, co se dosud používalo. Vědci zjistili, že v popelu z agnihotry je obsaženo 94 prvků periodické tabulky.

Ošetření semen

Cibulky a semena se moří ve směsi z kravské moči a popela před výsevem. To dodá dorůstající rostlině sílu a učiní ji rezistentní proti škůdcům. Dorůstající rostliny mohou být pohnojeny dodatečně směsí popela z agnihotry a vody. Toto zvláštní hnojivo posílí rostliny.

Živný rostok pro rostliny

Pro živný roztok pro rostliny se rozemelou až 4 čajové lžičky popela z agnihotry, usušený kravinec, rozmícháme v asi 5 litrech vody a použijeme na rostliny. Můžeme zopakovat podle potřeby každých 14 dní. Živný roztok k rozprašování může být zhotoven tak, že v asi 5 litrech rozmícháme až 4 čajové lžičky popela z agnihotry. Necháme 3 dny stát, potom přefiltrujeme přes jemné síto. Tento postřik pomáhá chránit rostliny před škůdci a nemocemi.

Fáze měsíce a nauka o čtyřech živlech

Na úspěšné pěstování metodou homa má vliv i fáze měsíce, podle níž se vysévají semena a sází sazenice. Pokusy ukázaly, že zohlednění učení 4 elementů ovlivňuje růst a vývin kořenů, listů, květů a plodů. Díky použití metody homa se účinky 4 elementů - ohně, vody, země a vzduchu - ještě více zesilují. Tak například saláty, které byly vysazeny 2 dny po úplňku mají velmi pevnou hlavu, zatímco toho nedosáhneme, pokud je vysadíme dva dny před úplňkem.

Působení ohňové techniky

Spálením usušeného kravince a másla ghí v měděné nádobě tvaru pyramidy jsou uvolňovány záporně nabité ionty, které působí jako katalyzátory na růst rostlin. V atmosféře homa rostliny vyvíjejí síť listových nervů, která je cylindrická a větší než normální žilnatina. Tím se voda a výživné látky lépe dostanou do rostliny. Kromě toho popel z agnihotry zvyšuje podíl fosforu rozpustného ve vodě, který může být získán z půdy. Atmosféra homa také urychluje vznik chlorofylu a tím dýchání rostliny. Tím je podporován systém oběhu kyslíku v přírodě. V buněčné struktuře rostlin, které rostou v atmosféře homa, vznikají velké rozdíly oproti „normálně“ pěstovaným rostlinám.

Zelenina i ovoce mají vynikající kvalitu, co se týče výživných látek, chuti, barvy, velikosti semen a jader.

Zásobování vodou

Důležitou součástí práce na poli je vnášení popela do půdy, stejně jako přísun dusíku zpracováním půdy. To zásobuje půdu nejen vibracemi, které podporují život, nýbrž pomáhá stabilizovat v půdě kalium, dusík a stopové prvky. Zde se pak též skvěle daří dešťovkám, které se rychleji množí díky zvýšené produkci hormonů a postarají se o vyšší vlhkost a humus. V roce 2003 jsme měli extrémně teplé a suché „léto století“ s vysokými teplotami v celém Německu. Na Homa-Hofu v této době 6 neděl nepršelo. Přesto byly louky sytě zelené a zelenina netrpěla suchem. Půda byla vlhká ještě v hloubce několika málo cm, ačkoli jsme ji nezavlažovali. Na jiných zemědělských dvorech byla země suchá ještě v hloubce 20 cm, přes to, že tam denně zavlažovali!

Včely a med

Také včely jsou přitahovány energiemi homa a svou úlohu opylování plní ještě efektivněji. Kromě toho včely produkují v atmosféře homa zvláštní hormon, který u lidí, kteří jej v medu konzumují, posiluje imunitní systém.

Použití metody homa čistí atmosféru, zlepšuje kvalitu vzduchu, vody a půdy a tím i životní podmínky pro všechny živé organismy, které tam žijí. Účinky jemnohmotných energií jak na rostliny, tak na lidi a zvířata se dají lehce dokázat, pokud na ně vědci obrátí svou pozornost – což dokládá působivým způsobem následující projekt.

Záchrana lesa

V roce 1984 se zúčastnilo přes 30 osob jednoho lesního projektu Homy, který měl přinést důkaz, že je možné s metodou homa léčit oblast lesa o velikosti přes 20 ha, která vykazovala těžká poškození. Výchozí stav v postižené oblasti lesa byl za prvé poznamenán extrémně silným napadením lýkožrouta, což vedlo v krátkém čase k silnému odumírání stromů. Lesník musel dvakrát týdně vyprazdňovat kompletně zaplněnou nádoby na spad lýkožroutů, které byly rozmístěny v odstupu asi 100 m. Za druhé: Půda byla velmi kyselá a měla podle našich měření hodnotu ph jen 4,6 až 5,2. Za třetí: Objevily se „lamety“ (tenké jehličky) u starých jedlí a smrků. Za čtvrté: Mladší jehličnany do 3m výšky byly silně napadeny sypavkou, což vedlo k tomu, že jehličí hnědlo a opadávalo.

Před začátkem tohoto lesního projektu jsme žádali univerzitu v Stuttgartu – Hohenheim a jeden výzkumný ústav Augustenberg v Karlsruhe o vědeckou podporu, pro projekt Homa. Bohužel se ale této alternativní metodě nedostalo žádaného povolení!!

V průběhu 3 měsíců jsme tedy učinili naše vlastní pozorování a tak můžeme sdělit následující:

Po 14 dnech se už v okruhu asi 1,5 km od místa ohňové metody nevyskytovali žádní lýkožrouti v nádobkách v protikladu k venkovní kontrolní oblasti. Hodnota ph půdy se zlepšila během 14 dní z 4,6/5,2 na 6,8/7,0. To odpovídá „neutrální hodnotě“. Sypavka u mladých jehličnanů opadala po 3 měsících bez jakéhokoli mechanického zásahu – a ty samé stromy ukázaly dne 3.11. - ještě krátce před prvním mrazem – nové výhonky až do velikosti 25 cm!!

Mnoho zvířat z lesa přišlo během rituálu homa blízko k místu, kde jsme praktikovali Homu. Srnčí zvěř zůstala stát dlouho na místě, ztratila plachost. V noci k místu přilétli sýčkové a jejich let mile dojal srdce těch lidí, kteří se na projektu podíleli nebo přišli jako hosté.

Během těchto 3 měsíců od srpna 1984 do začátku listopadu se zde metoda homa prováděla denně po 12 hodinách a o úplňku a novoluní po 24 hodinách.

Návrat motýlů

Rok 1984 byl ostatně zvláštním „rokem chudým na motýly“, což podnítilo svaz „BUND“ a jiné ochránce přírody k tomu, že rozhlásili obyvatelstvu, aby se přihlásili, pokud spatří motýly. Záměrem bylo dosáhnout přesnějšího soupisu. Když několik studentů biologie a spolupracovníků svazu BUND a též několik soukromých majitelů lesa navštívilo místo projektu Homa, museli konstatovat, že v této oblasti lesa bylo vidět stovky motýlů - zrovna v této oblasti lesa, který byl ještě před krátkou dobou nemocný a bez jediného motýla. Les se zotavil tak, že to bylo vidět pouhýma očima. Také listnaté stromy dostaly během 3 měsíců praktikování Homy zdravější listy. Ty byly předtím napadeny houbou, měly díry a hrozilo jim zaschnutí.

Lesním úřadem a tiskem byl tento lesní projekt Homa ignorován – a na naši otázku, kde by se v Německu v listopadu ještě vyskytovaly jehličnany, které by měly nové 25 cm dlouhé výhonky, nikdo nereagoval.

Odolnost proti „Lotharovi“

Když v roce 1999 zasáhl ničivý orkán „Lothar“ i tuto oblast lesa, bylo zjevné, že uvnitř „naší“ 1,5 km zóny stromy zůstaly stát, zatímco jiné vně zóny byly polámány jako sirky – jako jinak všude okolo.

Zalesňování

V pohraniční oblasti u českých hranic byly rovněž s úspěchem úspěšně provedeny lesní projekty homa s cílem zalesnění. Zde byl 100 km pás lesa kompletně odumřelý a zalesňování tradičními metodami se nedařilo.

Projekt Jižní Amerika

Vědecké výzkumy a dokumentace v oblasti homa-zemědělství byly provedeny s velkým úspěchem na více než 10 km2 experimentální půdy v zemích jako Peru, Chile a Venezuela.

Půda zamořená na 100 let

V Peru byly antidrogovým nasazením armády tisíce hektarů hospodářsky využitelné půdy chemicky tak zamořeny , že na tomto území nerostlo už ani stéblo trávy. Vodní prameny byly zamořeny rovněž. Peruánská vláda pověřila nejlepší zemědělské vědce z mnoha zemí, aby svými metodami učinili zemi opět plodnou. Po 6 měsících vědci však vystavili rezignující certifikát, že na tomto území nevyroste příštích 100 let ani stéblo trávy – země je zemědělsky zcela nevyužitelná!

40 cm vrchní vrstvy země bylo kompletně otráveno. To se stalo vzrušující výzvou pro metodu homa. Jeden vědec z Peru se naučil tuto metodu a měl k dispozici zkušební plochu o velikosti 1200 ha. Aby mohl dosáhnout co možná nejrychleji viditelného úspěchu, byla zde použita rezonanční technika homa, která je popsána v „Athara védě“. Při ní se použilo 10 měděných nádob ve tvaru pyramidy na ploše 40 ha. Na všech plochách těchto 40 ha mělo být pěstováno mango, kakao, citrusové plody, banány, nejrůznější druhy ovoce, zeleniny, obilí atd.

Lepší sklizně než předtím

Ve velmi krátké době se dalo pozorovat následující: Na této původně neúrodné, zamořené půdě vzešla všechna semena a sazeničky. Ačkoli v předchozích letech nemohli být škůdci udrženi pod kontrolou ani pomocí vysokého nasazení pesticidů, s rezonanční technikou homa se nevyskytly žádné nemoci rostlin. U banánových rostlin, které byly před tím napadeny několika houbovými nemocemi, se již nedaly zjistit žádné nemoci.

Produkční cyklus byl zkrácen rezonanční metodou homa z obvyklých 8 až 9 měsíců na méně než 6 měsíců! Produkce kakaa stoupla dokonce až na 400%!!

Bez chemických hnojiv

U produkce manga bylo dosaženo bez jakéhokoliv použití zemědělských chemikálií sklizně 10 000 kg na hektar, při použití agrochemikálií, insekticidů a hnojiv 30 000 kg na hektar. S použitím metody homa se dosáhlo výnosu 84 000 kg manga na hektar!

Tato čísla mluví sama za sebe. Po zakončení vědeckých studií byly výsledky metody homa předvedeny hospodářskému vedení. To se poté postaralo o to, aby zemědělci v regionu začali s využíváním metody homa. V roce 2003 to bylo již přes 200 000 zemědělců, kteří praktikují tuto metodu. Některé výsledky se dají najít na www.homatherapy.info.

Lékařské využití

Také v oblasti medicíny vykazuje homa velké úspěchy. Také ve Spolkovém výzkumném ústavu zemědělském (FAL) v Braunschweigu jsou nyní podnikány první pokusy s popelem z agnihotry.