Rakovina prsu – smrt syna

28. 1. 2009

Milý Helmute,

má životní družka byla léčena Germánskou novou medicínou. Pro jednoduchost ji budu nazývat svojí ženou:

Bylo to v květnu, když si moje žena nahmatala první bulky v levém prsu. Sice jsem již o GNM něco slyšel, zdaleka jsem ale na tom nebyl tak, abych ji mohl použít při léčbě rakoviny. Nechali jsme se tedy nahlásit v nemocnici O. u prof. Dr. W., zodpovědného onkologa. Po prohlídce a následující zkoušce tkáně zněla diagnóza: zhoubná rakovina prsu. Na mé otázky po příčinách přišly odpovědi jako životní prostředí, dědičnost, stres, kouření atd. Kromě toho jsme se neměli tak moc ptát, nýbrž okamžitě si zajistit termín operace, jinak by má žena neměla přežít příští 4 týdny.

Vzpomněl jsem si na GNM a zavolal jsem vedoucímu studijního kroužku příznivců GNM v X. Po telefonu nás nejprve uklidnil a udělal test pravorukosti/levorukosti. Potom nás pozval na příští setkání stálých příznivců do X. Mezi postiženými a zainteresovanými pro GNM se diskutovalo o příčinách a pozadí kolem rakoviny prsu mé ženy. Z předešlého manželství měla jednoho syna, kterému bylo 29 let, a který se pomalu ale jistě propil a prokouřil ke smrti. Jednoho rána jej našla v posteli mrtvého.

Strašný šok. Byl to hluboký duševní konflikt, který se jednoznačně potvrdil při CT hlavy. Plni důvěry jsme se zaměřili na GNM. Příští týdny patřily vedoucímu kroužku, mě a mé paní a zpracovávání konfliktu.

S věděním GNM o pozadí a příčinách rakoviny prsu a bez jakéhokoli ošetření školskou medicínou zakrněl „zhoubný, zlovolný“ nádor během půl roku do nevýznamné malé zapouzdřené bulky. Děkovali jsme GNM za nový život.

Z bezpečnostních důvodů bude asi lepší, když své jméno nezveřejním. Vedoucí studijního kroužku musel tehdy kvůli enormnímu tlaku a vyhrůžkám studijní kroužek rozpustit.

S přátelským pozdravem

B.

Poznámka:

Dokud člověk nezná příčiny různých „nemocí“, správněji zvláštních programů, potud tápe v temnotách. Když se ale člověk u postiženého pídí po jeho konfliktu, pak se často onen dotyčný může otevřít, správně se vyplakat, čímž prolomí svoji izolaci a oprostí se od konfliktu, může se nad něj povznést. Bodem obratu a stěžejním bodem v GNM  je konflikt (DHS), který musí být nalezen a vyřešen.

Tehdejší vedoucí studijního kroužku je státem uznaný léčitel.

Žijeme ve zlé době! S tímto masivním potlačováním poznatků GNM a s pomocí každodenního vytváření paniky a všudypřítomné propagandistické mašinerie jsou nic netušící pacienti houfně zaháněni do rakovinových center a odklízeni jako na běžícím pásu pomocí chemoterapie a morfia. Nejprve nechají lidi podepsat, že je to na jejich vlastní zodpovědnost, a pak je nechají zaplatit si jejich vlastní plánované úmrtí přes jejich vlastní zdravotní příspěvky. Takové naprogramované mučivé umírání při těchto „vědeckých“ pseudoterapiích pomocí „derivátů jedovatého plynu“ trvá většinou několik měsíců. Dost času na to, tahat z ubohého, k smrti odsouzeného člověka dále peníze díky „komplementární léčbě“, která má zmírnit vedlejší účinky chemoterapie. Tyto „přídavné léčby“ neškodí – panujícímu systému. Ruka se může nastavit dvakrát! Pokud některý z těch ubožáků přece jen přežije, je  přinejmenším chemicky sterilizovaný…

Díky dr. Hamerovi jsme tuto „metlu lidstva“ prohlédli!

S přátelskými pozdravy

Ing. Helmut Pilhar

INFORMUJTE SE, DOKUD JSTE ZDRAVÍ!

Přeložila Jitka Valentová