Slunovrat

Letní slunovrat

Slunce se na severní polokouli blíží ke svému zenitu. Bliží se den, který nazýváme slunovratem. Od 21. 6. pak nastává čas, kdy slunce opět ubývá a dny se krátí.

Slunce prvního půl roku probouzelo semínka, „vytahovalo“ stonky a lístečky a podněcovalo květy k rozvinutí. Slunce pomáhá ke zhmotňováni fyzických těl, k jejich zrodu a rozvoji. Však se také na jaře rodí všechna mláďátka.

Bod letního slunovratu je bod obratu. Od nynějška není prvotní vznik a růst nových těl, ale zrání již stávajících tělesných bytostí – ať to jsou rostliny či zvířata. Ubývající slunce má jinou kvalitu, než přibývající – zeleň v přírodě ztmavne, energie se nevkládaji do růstu, ale do zrání.

Co je to zrání? Hmota těl není zaměřena na množení a růst substance, ale na přeměnu látek, jejich rozlišení a rozdělení, transformaci. To všechno za účelem vytvoření možností pro pokračování nového života – plodu a semen. V průběhu tohoto času tělo rostliny či zvířete zpracovává aktuálni změny v životních podmínkách a přizpůsobuje tomu svá semena. Je to tedy čas tříbení. Energie slunce ubývá, ale je jí ještě dost, aby podpořila tyto procesy.

O oslavách slunovratu dříve a nyní se můžete dočíst v četných publikacích a článcích. Nám zde jde o to, zostřit Váš zrak v pohledu na přírodu a těšit se z úžasných souvislostí, které se pozornému pozorovateli odkrývají.

Namu