Tomáš Krystlík: Malý opravník historických lží – e-kniha

99.00 

Zatímco kniha Co v českém dějepisu chybí se věnuje širokospektrálnímu výčtu nesprávně podávaných údajů z české národní historie a potřebuje na to asi 1500 stran, tato knížečka má jen 239 stran a věnuje se otázkám, které lidé k našim dějinám nejčastěji kladou. Dočteme se v ní o vzniku Prahy a husitství, o tom, z jakých národností se naše obyvatelstvo skládalo a jakými jazyky mluvilo, o vzniku republiky a jejích dalších vývojových etapách přes světovou a studenou válku až do současnosti. Všechno fakta, která bývají obvykle opomíjena nebo mylně vykládána.

Kategorie:

Z obsahu knihy:

 

JAK SE OBJEVILI SLOVANÉ V ČESKÝCH ZEMÍCH?

BYLI NĚMCI ČESKÝCH ZEMÍ POUZE PŘISTĚHOVALCI, KOLONISTÉ, ČI CIZINCI?

KDY VZNIKLA PRAHA COBY MĚSTO?

BYLO HUSITSTVÍ NÁRODNĚ ČESKÉ HNUTÍ A HUSITÉ PRVNÍMI DEMOKRATY VE STŘEDNÍ EVROPĚ?

JAK SNADNO POSOUDIT, ZDA DĚJEPISEC MANIPULUJE S DĚJINAMI ČESKÝCH ZEMÍ?

JAK SE V ČESKÝCH ZEMÍCH PŘEVÁŽNĚ MLUVILO?

JE GERMANIZACE ČESKÝCH ZEMÍ PO PORÁŽCE ČESKÝCH STAVŮ NA BÍLÉ HOŘE MÝTUS?

BYL ČESKÝ NÁROD JEŠTĚ V 18. STOLETÍ SVÝM SLOŽENÍM JINÝ NEŽ DNEŠNÍ?

KDY NASTAL ROZCHOD ČECHŮ S NĚMCI ČESKÝCH ZEMÍ?

BYLO VÝHODOU ČI NEVÝHODOU, ŽE SE SLOVANÉ ROZPADLI NA JEDNOTLIVÉ NÁRODY?

EXISTUJÍ DVA RŮŽOVÉ PALOUČKY A DVA ČESKÉ RÁJE?

JE PRAVDOU, ŽE ČEŠTÍ DĚJEPISCI UTAJUJÍ, ŽE NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS VYNALEZLI ČEŠI?

KDO NESE VINU ZA ROZPOUTÁNÍ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY?

KDO FINANCOVAL MASARYKA V EXILU ZA PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY A PROČ?

JAK TO BYLO S TISÍCILETÝMI HISTORICKÝMI HRANICEMI?

BYLA PRVNÍ REPUBLIKA OPRAVDU „OSTRŮVKEM DEMOKRACIE V EVROPĚ“?

ROZBILI NĚMCI ČESKÝCH ZEMÍ ČSR?

PROČ SE HITLER ZAMĚŘIL NEJDŘÍVE NA ČESKOSLOVENSKO?

ZRADILI NÁS SPOJENCI A BYLA UZAVŘENA MNICHOVSKÁ DOHODA O NÁS BEZ NÁS?

VYHÁNĚLI NĚMCI ČECHY Z ODSTOUPENÉHO POHRANIČÍ?

KDO ZPŮSOBIL DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU?

SLOUŽILI VE WEHRMACHTU A V SS I ČEŠI?

FAKTA O HOLOCAUSTU BÝVAJÍ PŘEKRUCOVÁNA

BYLI ČESKOSLOVENŠTÍ NĚMCI VYHNÁNI NA PŘÍKAZ VÍTĚZNÝCH MOCNOSTÍ?

BYLA POVÁLEČNÁ TZV. TŘETÍ REPUBLIKA 1945-1948 DEMOKRATICKÁ?

DOSTALI SE KOMUNISTÉ V ÚNORU 1948 K MOCI PUČEM?

VYNUTIL SI ČESKÝ A SLOVENSKÝ LID ZA PRAŽSKÉHO JARA 1968 SVOBODU SLOVA?

KTERÉ LŽI V ČESKÉ HISTORIOGRAFII OVLIVŇUJÍ DNEŠNÍ CHOVÁNÍ ČECHŮ?