Vyléčení pro milióny

Serge Kahili King: VYLÉČENÍ PRO MILIÓNY

Úžasná technika dynamind

Založena na jedinečných teoriích o zdraví a léčení, je úžasná technika dynamind speciální „recept“ ze starobylých havajských léčebných metod, spojených tak, že každý je schopen naučit se je používat bez jakéhokoli tréninku. Jak říká Dr. King, „technika dynamind nedokáže pomoci vždy všem za všech okolností, ale většině lidí pomůže zmírnit nebo vyléčit většinu problémů méně než za hodinu. To proto, že technika sama nic neléčí. Vše, co dělá, je, že pomáhá lidem, aby se vyléčili sami, a v tom je velmi dobrá.“

[flipbook id="8"]

V červnu 2000 byla technika dynamind poprvé veřejně představena na semináři v Nuuk v Grónsku. Následuje pět příkladů klientů, které jsme tenkrát pozvali na jeviště k demonstračním účelům. Každá z těchto pěti osob z publika se k experimentu přihlásila dobrovolně. Upozorňuji, že každé jednotlivé „kolo“ sice sestává ze čtyř kroků, proces sám ale trvá sotva třicet vteřin.

Případ 1: Lékařka. Několik kol zredukovalo její bolesti v oblasti ramen natolik, že si nedokázala vzpomenout, kdy byla naposledy tak uvolněná.

Případ 2: Nemocniční sestra. Několik kol rozehnalo bolesti setrvávající po operaci rakoviny. Další kola ji zbavila strachu z možného návratu rakoviny.

Případ 3: Student. Dvě kola ztišila napětí v kolenou.

Případ 4: Architekt. Dvě kola ho osvobodila od stavů strachu.

Případ 5: Učitelka. Několik kol ji zbavilo pocitu tíže v nohou.

Od onoho prvního semináře byla technika dynamind zprostředkována celosvětově tisícům lidí za pomoci filmů, brožurek, internetu, kursů a mezinárodního týmu kvalifikovaných praktiků a učitelů. Naše záznamy ukazují, že technika dynamind byla úspěšně a účinně použita u níže uvedených druhů problémů. Seznam není úplný, neboť se stále objevují nové možnosti použití.

Pro ty z vás, kteří se nemohou dočkat, následuje shrnutí nejzákladnější formy techniky dynamind, jak je dávám na kartičce klientům:

Základní forma techniky dynamind

Řekněte si: „Mám problém, ale to se může změnit; chci, aby ten problém zmizel.“ Poklepejte si sedmkrát na hruď, oba hřbety rukou a na zátylek. Poté dýchejte od temene hlavy až k prstům u nohou.

Jen stěží si lze představit jednodušší koncept, ale nejlepší na tom je, že to funguje, bez ohledu na to, zda chápete, jak. Pokud chcete chápat, jak to funguje, přečtěte si knihu.