O původu podvodu

Očkování bylo a stále je propagováno jako nejvyšší blaho a záchrana lidstva. Protože kolem nás je spousta zlých démonů alias bakterií a proti těm je třeba se bránit.

Že malé děti po očkování často umírají a že se mnohdy jejich chování a schopnosti mění k horšímu, je málo známé. Též je málo známé, že zmíněný boj proti mikrobům se vede na základě dogmat, která nemají skutečné vědecké podklady. Ale jelikož nám jsou tato dogmata vštěpována již několik generací, slepě jim věříme a bez ptaní je akceptujeme.

Nuže, uděláme výjimku a začneme se ptát – a odpovídat:

  • Je vědecky dokázáno, že očkování opravdu chrání? – NENÍ.
  • Je vědecky dokázáno, že mikroorganismy, jako bakterie a viry, způsobují nemoci? – NENÍ.
  • Je vědecky i v praxi dokázáno, že očkování je neškodné? – NENÍ.

Důvod, proč je zapotřebí informovat veřejnost, je ten, že pravý opak je pravdou. Očkování je skutečnou metlou lidstva a jednou z hlavních příčin mnohých moderních DYSFUNKCÍ u dětí, počínaje DYSLEXIÍ přes ALERGIE až po dosud „mysteriózní“ NÁHLÁ KOJENECKÁ ÚMRTÍ.

Začněme tedy od začátku.

V sedmdesátých letech předminulého století rozvíjeli francouzský pan Pasteur a německý pan Koch teorii, že každý zdravý organismus je prost mikroorganismů, a že když se tento infikuje, tzn. když se do těla dostanou choroboplodné zárodky, tělo onemocní a zemře. Oba národy to tenkrát braly jako politicko-prestižní záležitost, svému vědci se fandilo a druhý se pomlouval – na obou stranách. Oba ctižádostiví vědci se velmi snažili, aby v prestižním zápase o vědecký pokrok to byli právě oni, jejich stát, kdo získá prvenství.

Jiní vědci, jako např. Pettenkoffer a Virchow, se těchto dostihů neúčastnili. Nešlo jim o prvenství, ale o důkladné vědecké prozkoumání všech faktorů a možných příčin. Došli k názoru, že mikroorganismy nejsou hlavní příčinou onemocnění – dokazovali, že hlavní roli hrají způsob života, hygienické podmínky a kvalita výživy. Jejich názory však byly opomíjeny. Sice se ukázalo, že po zavedení vodovodů a kanalizací se z měst vytratila cholera, avšak při vědeckých setkáních převažovalo nadšení pro teorii mikrobů, neboť slibovala vědeckou prestiž, ekonomické využití a podporovala postoj JÁ-ČLOVĚK-PÁN-PŘÍRODY. Samozřejmě se počítalo s tím, že až se najde zlý mikrob, najde se i příslušný prostředek na jeho zničení. A ten se dá prodávat. A na tom se dá vydělávat.

Max Pettenkoffer, jehož vědeckým výsledkům nebyla dopřána taková pozornost, jakou by si zasloužily, došel až tak daleko, že si u Kocha objednal čistou kulturu s cholerou, kterou následovně, 7. 10. 1892 před svými zkoprnělými kolegy vypil. Chtěl tím naprosto jasně dokázat, že bakterie NEJSOU JEDINOU PŘÍČINOU onemocnění, nýbrž jeho PROJEVEM, popř. jednou z VÍCE PŘÍČIN. A dokázal. Nezemřel, jak mnozí očekávali, nýbrž měl pouze čtyři dny průjem. Bylo mu tenkrát 74 let.

Z různých osobních, finančních a mocenských důvodů byla nakonec prosazena nepravdivá hypotéza pánů Pasteura a Kocha, s výsledným bojovým zaměřením školské medicíny, která se tak stala velmi výnosným oborem, obzvlášť pro vznikající chemický a farmaceutický průmysl. Jak víme, čekal jej v následujících desetiletích přímo raketový vzestup. Dnes farmaceutické koncerny financují většinu veškerého výzkumu, který se na Zemi děje, včetně dotací vysokých škol. Kvůli jejich mocnému finančnímu vlivu se zkoumá a učí jen to, co jejich ekonomickým a mocenským plánům vyhovuje. Slepě jsme se dostali do situace, kdy lékaři jsou vychováváni a vzděláváni tak, že se stávají ZÁSTUPCI FARMACEUTICKÝCH KONCERNŮ, které jsou po zbrojařském průmyslu nejmocnějším průmyslem na světě.

K tomu je potřeba dodat, že je např. mnoho lidí, kteří se vyléčili z rakoviny. Ale byli to většinou tací, co nešli předepsanými lékařskými cestami. Mimo to už přes dvacet let existuje možnost léčení důkladným, skutečně vědeckým způsobem s 95% úspěšností. Proč se to nepíše v novinách, proč se to nedozvíme z večerních televizních zpráv? – Protože jsou to media sloužící manipulaci, zastírání a odvádění pozornosti. Nikoliv informaci, jak bychom se snad domnívali. Ale to je zas jiná kapitola.

Skutečnost je taková, že více než před dvaceti lety byly objeveny biologické ZÁKONY, podle nichž probíhá KAŽDÉ onemocnění i opětná regenerace. A protože jsou to skutečné zákony, jsou v KAŽDÉM PŘÍPADĚ ověřitelné a fungují VŽDY stejně. Tedy žádné dohady, hypotézy, dogmata. Tento nový, přesný systém byl nazván NOVÁ MEDICÍNA a jejím objevitelem je geniální a odvážný Dr. Hamer, který se sám též vyléčil z rakoviny, čímž na to všechno postupně přišel. Na doktora Hamera bylo spácháno osm atentátů a mnohokrát došlo k pokusům dostat ho úřední cestou do blázince. Nyní žije v exilu ve Španělsku, kde dále léčí. (V září 2004 ho však Španělsko na nátlak vydalo Francii, kde je nyní týrán ve vězení.) (Na jaře 2006 opět propuštěn.) Španělé říkají jeho léčbě „SVATÁ MEDICÍNA“.

Další informace můžete získat:

Buchwald G.: Očkování – obchod se strachem

Nová medicína a Dr. Hamer