Globalizace

Čechové, komu jste prodali svoji vlast?

Namu, 2007

Je mi z toho špatně, když vidím, slyším a zažívám, jak se naše země rozprodává cizím koncernům a oligarchům.

Globalizace znamená, že dosud chráněné státní a tudíž národní majetky jsou skupovány světovými finančníky. Tito finančníci jsou světovou skrytou vládou, která se stará o politiku tak, aby to vyhovovalo jejich zájmům. Tato „vláda“ je vládou skrytou, kterou nikdy nikdo nezvolil, ale která se vyvinula během staletí a jíž přísluší asi 300 mocných bohatých rodin. Dokonce americká státní banka nepatří státu USA, ale těmto soukromníkům.

Téměř všechny vlády světa mají státní dluhy vůči těmto lidem, včetně USA samotných. USA nejsou v současné době schopné platit ani denní úroky, natož splácet samotný dluh. Kdyby se státní dluh USA rozdělil na jednotlivé občany, každý jednotlivý Američan by musel zaplatit okolo 200 000 dolarů.

Tito finančníci zavedli globalizaci, což znamená konkurenční trh všude ve světě, což znamená, že oni, když jsou nejbohatší, můžou skoupit postupně všechno. A to právě dělají.

A my, pokud neprohlédneme jejich strategii a úmysly, prodáváme naši zemi, a vede to pouze k vydědění občanů z práv na vlastní zemi. Naše děti jsou a budou otroky těchto usurpátorů.

To je 3. světová válka. Právě probíhá.

Kam jdou peníze, když kupujeme levné výrobky ve velkých cizích obchodních domech? No právě těm cizím do kapsy. Tyto peníze nezůstanou v naší zemi, a pokud, tak jsou použity proti nám. Kupujte chléb u českého pekaře za rohem, tím zůstanou peníze mezi námi, v naší zemi. Dejte přednost českým výrobkům, neboť tak se zasloužíte o udržení peněz v zemi, zasloužíte se o udržení vlastní moci ve vlastním státě. Neboť: Kdo má peníze, ten má moc.

Ovšem, není to jednoduché pochopit, v jakém akutním nebezpečí se nacházíme. Noviny a televize vám nic podstatného neřeknou. Komu patří? – Též světovým finančníkům. Zahlcují nás dnes a denně nepodstatnými a v zásadě negativními zprávami. Když máme strach, necháme se totiž lépe ovládat. A děláme pak, co nám řeknou.

Celá desetiletí pracovali naši rodiče a prarodiče a platili daně, a z těch daní se vybudovala státní zařízení jako telefonní sítě, továrny, pošta, vodovody, atd. A nyní přijde bohatý cizinec a vše skupuje. Kdo dostane ty peníze, které cizinec zaplatil? A proč by kupoval, kdyby se na tom nedalo vydělat? A jestli se dá vydělat, proč to neprovozuje stát a nevydělává národ? – Zkušenosti ukazují, že tam, kde cizinci skoupili veřejná zařízení, jsou tato stále dražší, a nedodržují se bezpečností standardy.

Pozor! – Skrytí usurpátoři skupují po světě i vodu. Máte ve vsi vodu z dobrého pramene?

Inu, i na tu mají zálusk. Skoupí veřejné vodovody i vodu, vodu zdraží, a o zarezlé potrubí se nestarají. Jde o zisk, ne o službu lidu.

Mnozí z nás se podivují, jak je možné, že lidé z jednoho města ve Střední Americe musí za vodu platit vysoké poplatky (až třetinu výplaty), včetně četného obyvatelstva slumů, kteří žijí v plechových barabiznách bez jakéhokoliv zařízení. Těmto lidem bylo zakázáno sbírat dešťovou vodu do van a nádob!!!

Nepřipomíná vám to něco? Jak na vás působí nařízení, že se na podzim nesmí spalovat listi? Nebo nařízení, že kráva a býk spolu nesmí být – pod pokutou – na louce, protože dovoleno je již jen umělé oplodňování? Nařízení, že psi musejí mít čip? Jak myslíte, že bude dlouho trvat, než i my budeme muset mít čip?

Domníváte se, že mobilové věže jsou tu kvůli telefonování? Tak proč je jich stále více, i v neobydlených oblastech? Víte, že se jimi dají kontrolovat lidé i počasí? Víte, že váš mozek pracuje též na principu elektromagnetických vln, stejně jako Váš mobil, a že u sebe stále nosíte anténu, přijímač i vysílač, a že je možné nás všechny tímto způsobem kontrolovat? Že ty kruhovité věci na mobilních věžích jsou radary, schopné zachytit pohyb člověka v jejich širokém okolí?

Víte, že při mezinárodních politických sjezdech globalizátorů se používají psychotronická technická zařízení, která kontrolují davy demonstrantů? Navíc se o těchto protestech ve sdělovacích prostředcích nic nedozvíte. A když, tak jsou protestující lidé prezentováni jako hrstka bláznů a záškodníků.

Momentálně se má česká půda prodávat cizincům. Zbláznili se? Chtějí nám prodat vlast? Víte, co to bude mít za nedozírné následky pro nás a naše potomky? Budeme již jen otroky a nevolníky. A dobře se budou mít jen naši dozorčí. To se měli nevolníci ve středověku poměrně dobře. Měli aspoň ekologicky čisté, hodnotné potraviny, čistou vodu a čirý vzduch. Ale my budeme jíst zchemizované genetické nestvůry, pít mrtvou špatnou vodu a dýchat jedovatý vzduch. Jsme k tomu na nejlepší cestě.

Chcete, aby to tak dopadlo? Je to jednoduché. Stačí, abyste nedělali NIC. Pak tu máme nový světový řád, kameru na každém rohu, otroctví moderního technického věku.

Přála bych si ovšem, aby to tak nedopadlo.

Je to na nás. I na Vás.