Infarkt myokardu (svalstva pravé komory)

= epileptická krize

 

Epileptická krize v léčivé fázi je zde zcela normální epiletický záchvat s chvěním srdce, srdeční křečí a většinou se zvýšeným tlakem srdce, v tomto případě aort a artérií (velký oběh srdce).

Infarkty myokardu mají správné jméno, při pitvě se také většinou nedají přehlédnout. Ale o příčině se nevědělo nic. Jako obvykle se vytvářely hypotézy – dogmata: Hypotéza uvádí, že nekróza myokardu pochází z poruchy prokrvení koronární tepny. To byl ale osudný omyl!

Nekróza myokardu příčně pruhovaného svalstva srdeční komory nemá s koronární artérií celkem nic společného. Jsou to nekrózy svalů s ochrnutím příčně pruhované komorové svaloviny, které souvisí s levorukostí či pravorukostí, se vztahem matka/dítě nebo partner a vždy obsahují tento konflikt: „Cítím se přetěžován“ – matkou, dítětem nebo partnerem.

Je tu jedna zvláštnost: Kvůli historicko-vývojovému otočení srdce, z důvodů vytvoření plicního oběhu, je původní pravá srdeční trubice nyní tzv. levým srdcem a původní levá srdeční trubice je nyní tzv. pravým srdcem. Tzv. srdeční infarkt myokardu  je epileptickou krizí = epileptickým záchvatem v léčivé fázi nekrózy myokardu!

V léčivé fázi (pcl-fáze) vidíme epileptickou krizi = epileptický záchvat pravé srdeční svaloviny s třesením srdce, srdeční křečí a zvýšeným tlakem krve v tepenném oběhu a tachykardii. „Srdce rychle buší“. Tento srdeční záchvat = epileptický záchvat patří vlastně jako kortikální inervace motorického korového pole do červeného sloupce ektodermu (vpravo kvůli vývojově podmíněnému otočení srdce) (viz Vědecká tabulka GNM)

Zvláštnost: svalovina pravé srdeční komory je funkčně úzce spojena s

a) levou svalovinou bránice, která zvětšuje hlavní nadechovací funkci  (vpravo jsou játra) a

b) bronchiální svalovinou.

Kromě nadechování (nasávání vzduchu) je i žilní krev nasávána do plic pomocí kontrakce bránice, společně s nasáváním z pravé srdeční komory, když je vyprázdněná. Tím často dochází s infarktem pravé srdeční komory zároveň vlivem epileptického záchvatu bránice vlevo k zástavě dýchání.

Terapie: léčba šokem – polít studenou vodou. Je-li po ruce, dát injekci dýchacích analeptik.

Obsah biologického konfliktu: Nekróza (úbytek) myokardu pravé části srdce (které bylo původně levou částí) se řídí striktně podle pravorukosti a levorukosti. To znamená, že u praváka by to byl konflikt cítit se přetěžován matkou nebo dítětem.

Konfliktní fáze: příčně pruhovaná svalovina vytváří nekrózy (tzv. atrofii svalů). Nekrózy srdečního svalstva se většinou diagnostikují v dramatické epileptické krizi jako epileptický záchvat příčně pruhovaného srdečního svalstva.

Léčivá fáze (pcl-fáze): Zpětná výstavba nekrotizované příčně pruhované svaloviny se zbytněním svaloviny. Pozor: obzváště silné zbytnění u syndromu, který je nesprávně diagnostikován jako zhoubný nádor svaloviny.

Biologický smysl: na konci léčivé fáze je svalovina silnější a lépe připravena na další námahu.

Posloupnost: obsah biol.konfliktu – konfliktní fáze  – CL = vyřešení konfliktu – léčivá fáze A  – epileptická krize (infarkt myokardu) – léčivá fáze B

Přeloženo z knihy „Vědecká tabulka Germánské nové medicíny“ od Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerda Hamera

Přeložila Jitka Valentová