Vesmírná odysea

Vážení a milí potenciální diváci,

videa můžete shlédnout na našem YouTube-kanálu, nebo přímo zde. Spojení s YouTube se děje až v okamžiku, kdy chcete video opravdu shlédnout, bez ukládání zbytečných cookies. O to se stará speciální přídavný modul.


Při pátrání po etymologii slova vesmír se ukazuje, že obrozenci převzali slovo z ruštiny (ves-mir = celý svět) a vytěsnili jím staročeské slovo téhož významu vesvět. Raději bych použil staročeské slovo, ale tápal bych bezradně, jak s ním zacházet. Každopádně mají obě slova týž význam jako německé slovo Weltall nebo anglické univers - z francouzštiny a latiny, a znamenají "všechno, všichni, celý svět" a jedná se přitom o zpodstatnělý střední rod přídavného jména universus s významem "vše v jednom", vlastně proměněné nebo přeměněné v jedno.

Hvězdárna Františka Pešty sice v souladu s otáčivým pohledem na svět tvrdí, že alternativní výklad zní "vše se otáčí jako jedno", nebo "vše je otáčeno jedním" - což je mylný výklad slov, která neznamenají otáčení fyzických předmětů, ale obraty ve smyslu přeměn; když řekneme "vše se v dobré obrátí", nemyslíme přitom na fyzické otáčení kolem vlastní osy; i slovo "koloběh" je příbuzné. V koloběhu ročních období proměňuje příroda podobu a jedno se obrací v druhé, aniž by se přitom otáčelo.


To, co takové významové posuny natropí s naším pohledem na veškerenstvo, tedy i s tím, jak pohlížíme sami na sebe, nejsme ani schopni obsáhnout. Viděl jsem dva obrázky znázorňující svět. Na starším obrázku byla Země obklopená různými sférami, trochu jako jádřinec v jablíčku. Na novějším, z dílny jezuitských propagátorů materialistické nicotnosti, byla planeta Země uprostřed ničeho, obklopená všelijakými podivnými bytostmi, zřejmě jakýmisi "duchovními" entitami.

Kontrast mezi oběma obrázky bych vystihl pojmy "bezpečí - nebezpečí".

Opustili jsme zónu bezpečí v lůnu veškerenstva a vydali se na osamělou cestu nedozírnými pustinami meziplanetárního prostoru. Ztratili jsme rodnou domovinu a stali se trosečníky na hmotných pozůstatcích prvotního výbuchu ničeho, bezcílně se řítícími neznámo kam. Jsme z toho tak nešťastní, že každý, kdo nám připomene, že naše představa o veškerenstvu je pouze myšlenkovým modelem, se stane terčem našeho posměchu nebo nenávisti.

Na ten myšlenkový model, na naši představu o světě nám nesmí nikdo sáhnout! Ona jediná totiž ospravedlňuje náš pokřivený způsob žití. V jakémkoli jiném pohledu na veškerenstvo by postrádal smysl a opodstatnění.

Jan Werich kdysi řekl: "Všechno je jinak." To je asi hlavní poselství této stránky. Teprve až se přestaneme bít v prsa a křičet, že přece "každý ví", a začneme hlouběji přemýšlet o tom, co "každý ví", zjistíme, že to, co "každý ví", je pouhý model, při bližším pohledu plný rozporů a protimluvů, takže pokud je něco vůbec jasné, pak to, že tento model nesouhlasí.

Model má podobnou funkci jako mapa. Pomáhá k orientaci. Když se ale snažíme orientovat podle nesprávné mapy, je naše zbloudění předem naprogramováno, dokud mapu neodložíme a nezačneme na svět pohlížet vlastníma očima.

K tomu mají skrovně napomoci přírůstky na této stránce.

DĚJINY ZEMĚKOULE. Úvod. Antický omyl.

Zvuková stopa Úvodu je mizerná. Ale s tím už se nedá nic dělat...

DĚJINY ZEMĚKOULE. Kapitola I. Od Koperníka ke Keplerovi.

lunární modul

Následuje pár britských písniček s přebásněnými podtitulky.

Conspiracy Music Guru: Věříš nadále plně, že letěli jsme k Luně?

Conspiracy Music Guru: Loutkohra

Conspiracy Music Guru: Nejsou žádné fotky Země

Conspiracy Music Guru: Nevěř v gravitaci.

Conspiracy Music Guru: Další podvod jménem SATELITY