Zatčení Dr. Hamera

Sdělení kanceláře Dr. Hamera ve Španělsku/Alhaurin el Grande.

Alhaurin el Grande, 24. října 2004

Dr. Hamer byl pravděpodobně 18. října vydán Francii. Nikdo o tomto termínu nevěděl, ani jeho právníci nebo rodinní příslušníci nebo přátelé, kteří mu chtěli přinést pár osobních věcí a museli se na místě dozvědět, že již byl vydán. Přes ministerstvo zahraničí se nakonec podařilo vyzvědět, že Dr. Hamer je v Paříži, má být však zakrátko přepraven do Lyonu. K rozhodnutí došlo 11. 10. Ministerstvo zahraničí nemohlo zasáhnout, protože rozsudek je právoplatný. Ostatně prý není třeba si dělat starosti, neboť jsou vězni, jimž se daří podstatně hůře než Dr. Hamerovi. Přes velvyslanectví v Paříži zjistil jeho syn nakonec adresu. Zda smí Dr. Hamer dostávat poštu, nám není známo. Je zřejmě zcela izolován.

Z jedněch francouzských novin se dozvídáme toto: „Zatykač byl vystaven odvolacím soudem Chambery. Ryke Geerd Hamer, 69 let, se od čtvrtka odpoledne (21. 10.) nachází ve Fleury-Mérogis, ústředním vězení pařížské oblasti. Předešlého dne byl předán z Madridu a příštího rána předveden soudci v Bobigny, který ho vyslechl v doprovodu tlumočníka. Německý lékař, vyškrtnutý z rejstříku praktikujících lékařů, byl v září zatčen v Malaze s evropským zatykačem. Ten byl vystaven odvolacím soudem v Chambery Savoyon, který ho odsoudil ke třem rokům vězení nepodmíněně za účast na zločinu ilegálního vykonávání lékařské praxe. Zde byla shledána závadnou jeho ‚spirituální‘ teorie léčení rakoviny. Nejvyšší soud v Chambery zamýšlí nyní rozšíření zatykače, aby ho mohl stíhat za vícero dopisů antisemitského charakteru, které v minulých letech adresoval savoyskému soudnictví.“

V dopise z 13. 10. Dr. Hamer ještě napsal: „Dnes jsem dostal škvírou oznámení o rozhodnutí, že budu zavlečen do Francie... Už před týdnem mi jeden z právníků řekl, že kdybych byl přece jen zavlečen do Francie – což za stávajícího politického tlaku považuje za možné – žádali by španělský stát, aby u Francouzů zažádal, abych nebyl mučen a psychiatrizován. Ve Francii je zřejmě mučení obvyklé... Španělský stát mě rovněž zradil!“ Poslední apel Dr. Hamera ze 17. 10. zněl: „Prosím, užijte veškerou munici!“... „Snad lidé pochopí, že tu jde o jejich vlastní osud!“

Alhaurin el Grande, 1. listopadu 2004

30. října nás zastihl dopis Dr. Hamera: „Poslední tři dny byly jediný horor. 45 hodin bez spánku. Opakovaně všechno prohledáváno, stále znovu svléknout do naha a dvě noci na studených dlaždicích bez deky. Za celý den jen jeden sendvič a 1/2 litru vody – a to až odpoledne ve 14:00 hodin. Dokonce těch 20 metrů na toaletu s pouty na rukou... Sto německých uklízeček by mělo měsíc práce s tím, uklidit celé to svinstvo... Dnes, 26. 10. v 18:40 jsem dostal dopis jednoho právníka, který sem dorazil 22. 10. a celé dny byl zadržován. Teď alespoň vím, že víte, kde jsem... Dopis jsem dodnes, do 27. 10., nemohl odeslat, protože jsem neměl známku.“

Souhlasí toto líčení s výpovědí ministerstva zahraničí v Berlíně, které ujišťovalo, že není třeba si dělat starosti, jelikož jsou vězni, kterým se vede podstatně hůře než dr. Hamerovi? Nebo s dopisem ministerstva zahraničí ze Španělska: „Je vězněn poblíž Paříže a nyní se o něj stará německé velvyslanectví v Paříži. To též udržuje styk s jeho rodinou jakož i s právníky, kteří o něj pečují...“? Doposud s ním nemohl navázat styk žádný z rodinných příslušníků nebo právníků. Naopak: takovému kontaktu bylo vědomě bráněno. Mezitím je dr. Hamer na samotce v Paříži v obrovském vězení – s 5000 vězni:

„Cítím se jako v koncentračním táboře. Hned prvního dne se snažili o to, zda bych se nenechal dobrovolně psychiatrizovat... Můj přestupek je teď zjištěn: ilegální lékařské ošetření „en general“, tzn. prostřednictvím mých knih. „Čin“, že nějací – mně zcela neznámí – lidé přerušili po 20. kole kvůli Nové medicíně chemoterapii, v 98 % případů mortální, a já jsem poháněn k zodpovědnosti za všechno, i za smrt díky chemoterapii, je tak absurdní, že se to ani nedá vyprávět. To je onen „podvod“, ze kterého jsem obžalován...

V evropských stanovách stojí, že když je někdo, jako já, odsouzen v nepřítomnosti (např. ve Francii), má nárok na to, aby jeho proces byl neprodleně převeden zase do 1. instance – ale státní návladní Bensolssanová oznámila, že se toho Francie držet nebude, ačkoliv to tam je výslovně formulováno...

Prosím, musíte teď s hromadnými dopisy použít veškerou munici a pranýřovat do nebe volající bezpráví, spolu s „Pařížským procesem“, kde se „konstruovalo opačně“...

Pokud apelujete na velvyslanectví nebo vlády, je to jako by husa protestovala u lišky proti lišákovi, který jí sežral housata... Jde o to, že v Německu se chemoterapií denně usmrtí zbytečně 1500 lidí (ve Francii 700). Vám/nám jsou upírána nejzákladnější lidská práva...

Pozdravujte všechny přátele! Váš Geerd.“

 

Dopis německému velvyslanectví v Madridu

Dr. Stangl, Willibald
lékař pro všeobecné lékařství, všeobecně přísežný a soudně ověřený znalec

28. září 2004

Dr. Ryke Geerd Hamer, zatčení

Vážené dámy a pánové!

Četl jsem v rakouských novinách, že pan Dr. Hamer byl ve Španělsku zatčen na základě mezinárodního zatykače pro „ilegální vykonávání lékařského povolání“ a podvod (?) – odsouzen francouzským soudem, přičemž rozsudek ještě není právoplatný.

Znám Dr. Hamera a jeho objevy v oblasti lékařství již více než dvanáct let a rozebíral jsem je věcně a kriticky. Během doby vyšlo najevo, že v nich tkví hluboká pravda. S pomocí počítačové techniky a své ostré pozorovací schopnosti získal a předával poznatky, které jsou při smysluplném a praktickém použití pro naše pacienty přídavnou pomocí při velmi mnoha chorobách. Zpočátku byly jeho poznatky potvrzeny i věhlasnými vědci, kteří pak pod masivním nátlakem museli svůj souhlas opět stáhnout, mně osobně jako malému lékaři se vedlo stejně.

V obyvatelstvu však jeho zveřejnění nalezla dodnes ohlas, nepřicházejí jen prostí lidé, nýbrž – což je zajímavé – i inteligentní a kritičtí lidé, kteří ve světle Hamerových poznatků analyzovali své choroby a poznali jejich příčiny a souvislosti. Kromě ošetření školního lékařství hledají pomoc i zde a mají tím větší možnost uzdravení.

Pro mne bylo a je nepochopitelné, že univerzitní klinika v Tübingenu navzdory soudně nařízenému rozhodnutí přezkoumat poznatky Dr. Hamera ohledně jejich správnosti tento příkaz nesplní! Rázem by se tím zjednalo jasno, tak či onak! Místo toho se na něm vyžaduje, aby „odvolal“! Už jen tato dikce způsobuje, že člověku běhá mráz po zádech, upomíná na Galilea Galilei!

Kdysi poznal Ignác Semmelweis cosi významného, sdělil to svým kolegům profesorům, byl vyhozen, opovrhován a nakonec zemřel v blázinci. Dnes stojí ve Vídni jeho pomník, máme dokonce Semmelweisovu kliniku (!) a jsme hrdi na to, že jsme měli tohoto velkého lékaře, který zachránil život tisícům rodiček. Kdo z jeho lékařských kolegů se o něj tehdy zajímal?

Pak Dr. Hackethal: v roce 1970 vyzval u příležitosti kongresu chirurgů kolegy, aby ženám neodřezávali brutálně hned celá ňadra, nýbrž aby místo toho odstranili jen tumor a operovali tak, aby ňadra zůstala pokud možno zachována, jelikož ženy trpí příliš zničením této jejich ženské integrity a cítí se zohaveny. Co se stalo? Byl vyhozen a kongres vyslovil doslovně toto zjištění: „Jeho výpověď byla s odporem odsouzena!“ A dnes 2004? Kdykoliv je to možné, operuje se nejen se snahou zachovat ňadra, nýbrž dokonce je zase vystavět! A kde je jeho rehabilitace, jelikož měl předvídavě pravdu? Zapomenuta!

A nyní dr. Hamer! Už teď se v lékařských časopisech poukazuje na to, že nejtěžší duševní konflikty zanechávají viditelné stopy v mozku (viz např. Medical Tribune č. 8 z 18. února 2004, popsáno prof. dr. Alexanderem Friedmannem, univerzitní klinika pro psychiatrii ve Vídni; paní univerzitní docentkou dr. Marií Steinbauerovou a primářem dr. Davidem Vysseckim). Přesně tak to zjistil i Dr. Hamer před více než 20 lety a napsal to ve své habilitační práci univerzitě v Tübingenu. V Rakouském lékařském listě 1/2 z 25. ledna 2004 se v rubrice novinky a aktuality hlásí: „Brain Imaging: psychická onemocnění lze učinit viditelnými.“ Poukazuje se na to, že badatelé dokáží poprvé učinit psychická onemocnění viditelnými na obrazovce s pomocí fMRT (funkční magnetorezonanční tomografie). V obou výše uvedených článcích se ale neuvádí jméno dr. Hamera. Dokud dr. Hamer a jeho protivníci nezemřou, nebudou jeho poznatky uznány. Dějiny se zřejmě v pravidelných odstupech opakují.

Připusťme, že tito charismatičtí lidé jsou mnohdy obtížní, agresivní, netrpěliví a vyzývaví pro své současníky. Ale je to důvod, takové nepříjemné badatele pronásledovat a věznit je, namísto věcného přezkoušení jejich tvrzení? Dr. Hamer utrpí pravděpodobně stejný osud jako Semmelweis: pronásledování, zničení, opovržení, psychiatrie a konec! Jsem činný už 40 let v lékařském povolání a mohu potvrdit, že poznatky dr. Hamera (a nyní i pana profesora dr. Friedmanna z Vídně) se v minulých letech staly pro mé pacienty nádhernou a přídavnou pomocí.

Děkuji Vám, že jste si vzali čas na četbu těchto řádek a možná o nich trochu zapřemýšleli a prosím Vás, abyste dr. Hamerovi pomohli přestát to bez úhony, jakkoliv o něm smýšlíte, neboť vězení si nezaslouží!

S přátelskými pozdravy

Dr. Stangl Willibald

(převzato z Michael Kent´s Depesche 29-30/2004)

 

José Antonio Campoy:
dopis předsedovi francouzského apelačního soudu

Att.
Michel Jeannoutot
Monsieur le Président
De la Cour d'Appel
Place du Palais de Justice
73018 Chambéry – Cedex

Madrid, 22. března 2005

Dovolte mi informovat Vás o prvním „Mezinárodním kongresu o alternativních metodách léčení rakoviny“, konajícím se 14. a 15. 5. 2005 ve Sjezdovém a výstavním paláci v Madridu. Bylo na něj pozváno 1950 účastníků, většinou lékaři, biologové, fyzikové, psychologové, psychiatři a další specialisté z oboru. Kromě toho jsou pozváni oficiální zástupci lékařských fakult a škol z celého Španělska jakož i četní poslanci, senátoři a členové vlády a zástupci národních a mezinárodních sdělovacích prostředků a televize.

Zahájením kongresu byl již více než před rokem pověřen Dr. Ryke Geerd Hamer na základě veliké vědecké a převratné hodnoty jeho práce, a v tom tkví důvod tohoto dopisu.

Dozvěděli jsme se, že Dr. Hamer se momentálně nalézá ve vazbě ve Francii, a nechceme zde tuto okolnost hodnotit. Žádáme formálně o to, aby Dr. Ryke Geerd Hamer byl na tři dny uvolněn z vazby, aby se mohl zúčastnit kongresu, z prostého důvodu, že tam bude nominovám na „Cenu prince z Asturie pro výzkum a vědu“ jakož i Nobelovu cenu za lékařství za své práce a příspěvky o vzniku a léčbě rakoviny.

Aby se zaručilo, že se Dr. Hamer nevymkne francouzské justici, navrhujeme zažádat o pomoc španělské justice formou žádosti o stálý dohled nad dr. Hamerem španělskou policií během jeho pobytu ve Španělsku.

Děkujeme Vám předem za pozornost a s ujištěním našeho respektu a úcty zůstáváme

José Antonio Campoy Dr. Ryke Geerd Hamer
Director de Art. 6.3 C CEDH
Discovery DSALUD

Dr. Hamer byl na jaře 2006 z francouzského žaláře propuštěn a v roce 2017 zemřel v exilu v Norsku.