5 biologických přírodních zákonů Germánské nové medicíny

  1. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON – ŽELEZNÉ PRAVIDLO RAKOVINY

  1. KRITÉRIUM: Každý smysluplný biologický zvláštní program (SBS) vzniká s DHS (Syndrom Dirka Hamera), to znamená v okamžiku těžkého, vysoce akutního, dramatického a izolujícího konfliktního zážitku-šoku, současně na 3 úrovních: PSYCHIKA – MOZEK – ORGÁN
  2. KRITÉRIUM: Biologický konflikt určuje v okamžiku vzniku DHS dokonce lokalizaci SBS v mozku jako tzv. Hamerovo ložisko (HH), též lokalizaci na orgánu jako rakovinu nebo rakovinový ekvivalent.
  3. KRITÉRIUM: Průběh smysluplného biologického zvláštního programu (SBS) je synchronní na všech 3 úrovních (PSYCHIKA – MOZEK – ORGÁN), od DHS až k vyřešení konfliktu (CL), dále přes epileptickou/epileptoidní krizi na vrcholku léčivé fáze až k návratu k normálu (normotonii).
  1. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON:

Zákon o dvojfázovosti všech smysluplných biologických zvláštních programů (SBS), pokud ovšem dojde k vyřešení konfliktu (CL).

  1. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON:

Ontogeneticky podmíněný systém smysluplných biologických zvláštních programů (SBS) u rakoviny či rakovinového ekvivalentu.

Rakovinové ekvivalenty jsou biologické zvláštní programy (SBS) bez nádoru a bez ulcery (úbytku), pouze se změnou funkčnosti.

  1. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON:

Ontogeneticky podmíněný systém mikrobů.

  1. BIOLOGICKÝ PŘÍRODNÍ ZÁKON:

Zákon o chápání každé tzv. „nemoci“ jako části vývojově-historicky chápaného smysluplného biologického zvláštního programu (SBS) přírody.

5. biologický přírodní zákon je kvintesencí GNM.

Říká nám, že v přírodě neexistuje nic, co by nemělo smysl, jak nám bylo (zlovolně) vštěpováno, nýbrž že všechny děje, při nichž se ocitneme zaskočeni (DHS), řeší smysluplné biologické zvláštní programy, které mají  za hlavní cíl vyřešení aktuálního problému.

Též se učíme rozumět konstelacím ( = 2 SBS v opozičním postavení v mozku) jako smysluplnému nadprogramu.

Přeložila J. Valentová a Namu