J. Skalický: ATLANTIS, KELTOVÉ A DĚJINY ZEMĚ (pdf na CD)

150.00  50.00 

tak trochu jinak

Autor předkládá výsledky dlouholetého bádání v oblasti starodávných kultur.

Kde byla Atlantida? Proč zmizela? Kde se tu vzali Keltové?

Vycházeje z písemných svědectví Platónových, předkládá autor bohatě ilustrované kompendium archeologických nálezů z celého světa a vykresluje zajímavé panoráma dějin naší planety.

PDF na CD. 231 str. Bohatě ilustrováno.

Skladem (dostupné na objednávku)

 … a čím více informací jsem získával, tím více se mi zdálo, že něco v průběhu oficiálně udávané historie lidstva na Zemi není v pořádku. … Jediné logické vysvětlení této vývojové anomálie, které se nabízí, je, že před všemi nám známými historickými civilizacemi byly na zemi již civilizace jiné, pravděpodobně na daleko vyšší úrovni, které však náhle zanikly, a jen schopní jedinci, kteří přežili a čerpali z nabytých vědomostí a z historických písemností bývalých vědců a učenců nebo vyslanců těchto civilizací do jiných zemí, zajišťovali po určitou dobu vyšší úroveň nejstarších známých civilizací. Jak tito inteligentní jedinci postupně vymírali, tak se i všechny vědomosti ztrácely a zapomínaly, a až po uplynutí relativně dlouhé doby se muselo vše znovu objevovat a vynalézat.

Bližší informace najdete na naší stránce ZDE.