Věděním ke zdraví

2/2007

Pozorování podle Hamera a podle školské medicíny

Když se dvouletá dcera zdravotnice T. M. (jméno bylo změněno redaktorkou) z  plného zdraví ze dne na den nemůže pohybovat a pouze kňouravě leží na zádech, vyhledá její zoufalá 41-letá matka radiologa a nechá udělat CT snímek mozku (počítačová tomografie). Radiolog zjistí rozsáhlý otok v motorickém korovém centru. To T. M. již tušila. Nechala si CT vydat a snímek poslala Dr. med. Ryke Geerd Hamerovi. Poté, co snímek dorazil, promluvila s ním telefonicky o diagnóze: atexie – porucha  koordinace pohybů na základě traumatu z pádu. Nyní začalo zdravotnici svítat. Její dcera byla den před ztrátou schopnosti pohybovat se ve skupině batolat a spadla dvakrát silně na zátylek. Ale protože malá hned zase vstala a hrála si dále, matka dítěte při tom na nic nepomyslela.

Dr. Hamer doporučil matce mnohem intenzivnější tělesný kontakt a pohybová cvičení v postroji, aby malá mohla opět opatrně získávat důvěru k vlastním pohybovým schopnostem. Brzy se ukázalo zlepšení. Poté, co matka díky svému speciálnímu vzdělání v Dornově terapii rozpoznala ještě masivní posunutí 1. a 2. krčního obratle a dokázala navodit správnou pozici, postupovala regenerace ještě rychleji. Dnes (tři měsíce po diagnóze) nevykazuje její dcera už žádná omezení a nalezla opět napojení na zcela normální vývoj.

Jedno však přece jen tu zdravotnici ještě zajímalo. Zeptala se radiologa, jak by její dceru léčila školská medicína. K tomu poctivá odpověď: Udělalo by se to nejnovější CT, ovšem nyní už s kontrastním prostředkem, a potom... (doslovná výpověď radiologa): „...objevil by se z ničeho nic nádor!“ Následující postup  – při léčení čistě podle školské medicíny – by byl: rakovinová terapie včetně operace mozku, chemoterapie s nepředvídatelnými následky po tak masivním zásahu. A to u dvouletého dítěte.

To připomíná informační vysílání o rakovině prsu, která byla k vidění před nějakým časem v televizi. Preventivní prohlídky rakoviny prsu jsou dobré a důležité, ale přece: jestliže nějaká žena dostane rakovinu prsu a nevšimne si toho, nic proti tomu nepodnikne, ono to zmizí samo od sebe. U jiných je rakovina poznaná, jsou pak znejištěny diagnózou, podáváním zpráv v médiích a svým okolím, to rakovinu zhorší a drastická terapeutická opatření následují. Preventivní rakovinové prohlídky jsou sice dobré kvůli včasnému rozpoznání, dávají ale podnět ke strachu, který není nutný. Podle dr. Hamera vznikají dokonce teprve díky tzv. „šoku z diagnózy“ nová rakovinová ohniska, a nikoli metastázy.

Ryke Geerd Hamer a jím založená „Nová medicína“ je především v Německu velmi pronásledována. Neustále je tento lékař napadán a hanoben. To ovšem nemá co do činění jen s jeho způsobem léčení, nýbrž také s jeho speciálním míněním o společensko-politických tématech. Neměla by však Nová medicína dr. Hamera  být posuzována přece jen věcněji a vážněji? Pokud víme, může být průběh nemoci (např. u rakoviny) předpovězen do detailů a tím může pacienta a jeho příbuzné zbavit strachu. Také mnoho pacientů, které školská medicína odepsala, hledají jeho radu, příp. se zabývají jeho poznatky.

Více se dozvíte na www.neue-medizin.de, https://www.germanische-heilkunde.at/index.php/startseite.html (vše pouze německy, pozn. překl.)

Ataxie: řecky nepořádek. Je to lékařský název pro různé vady regulace rovnováhy a koordinace pohybů. Přitom ataxie může vzniknout, i když nevznikne žádné ochrnutí, tedy při normální síle svalů.

Poznámka

Po velmi dlouhé době konečně zase jednou potvrzuje tento článek skutečnost, i když ve zcela neznámém časopise. Díky! Něco takového udělá dobře v panující mediální poušti.

Dovol mi, vážený čtenáři, abych využil této příležitosti a rozvedl to dál.

Ten, kdo dr. Hamera zná osobně ze vztahu lékař/pacient (lépe řečeno: vztah přítel/přítel), zná jeho lidskou dobrotu a moudrost. Řešení konfliktu probíhá příčinně, a tady se často jde do tohoto vysoce akutního, dramatického, izolativního konfliktu, který člověka zastihl v nečekaný okamžik (1. přírodní zákon). Bez vyřešení konfliktu nemůže nastat fáze léčení (2. přírodní zákon).

Předpokladem léčení je, že člověk pozná  příčinu a také ji pojmenuje – konsekventně, důsledně a logicky! GNM je věda a je velmi precizní.

Umíte si představit, co by se stalo, kdyby ta zdravotnice neviděla své dítě spadnout? Kdyby tedy nemohla ihned potvrdit správnost příčiny, kterou stanovil Geerd? Byla by bývala mohla Geerdovi věnovat svoji důvěru, – tomuto „zázračnému léčiteli“?

Pokus se, vážený čtenáři, přiblížit si výše zmíněnou historku ještě jednou!

Co by se asi stalo, kdyby ta matka dr. Hamerovi nemohla či nesměla uvěřit – jedno jak! Jak by se byl tento příběh rozvíjel? Matka o tom nakonec beztoho píše sama... – školní medicína! Kolika dětem se podle Tvého odhadu denně zbytečně vyřezává mozek?

Jak to, že musíme dr. Hamerovi „věřit“ nebo „nevěřit“, proč si to nemůžeme vyzkoušet, abychom právě my nemuseli pouze věřit? Proč? Kdo si to nepřeje? Kdo jsou tito lidé? A proč nám v tom zabraňují? Tady se jedná o milióny lidských životů!

Podle nejlepšího vědomí a svědomí podává i zde dr. Hamer odpověď – i když se ovšem tato odpověď některých tak nepříjemně dotýká...  A ti, co jsou obvinění dr. Hamerem, to vůbec nepopírají... (Prof. Merrick, profesor pro léčení dětí na universitě Ben Gurion v Izraeli řekl, že oba první přírodní zákony dr. Hamera (oba nejdůležitější, totiž příčina a řešení) se těší „VŠEOBECNÉMU PŘIJETÍ“. Jako otec Olívie nevidím větší cynismus! (Olívie byla násilně, proti vůli rodičů, léčena chemoterapií, psalo se o tom v médiích – pozn. překl.)

Ale ty sám, milý čtenáři, patříš-li sám již k „vědoucím“, tedy pokud si sám pro sebe umíš ověřit GNM a jen tak lehce nesedneš na lep školské medicíně,  sám potom budeš nucený státním zřízením muset se dívat na znásilňování svého dítěte, které má rakovinu, přihlížet jeho otravování (chemoterapií) a jeho vykrvácení. Všichni trýznitelé tleskají, a Ty tomu nemůžeš zabránit... (O příběhu Olívie vyšla kniha – pozn. překl.)

Teprve potom pochopíš, že abys mohl řešit tento problém, že se musí postupovat opět po příčinách. Teprve potom se zeptáš: proč jsem již dříve neposlechl slova Dr. Hamera: „GNM je medicínou svobody!“ Proč jsem dříve nepomohl Dr. Hamerovi?

To už ale pro Tvé dítě bude příliš pozdě! Dneska je zase pozdě pro 1500 lidí, nehledě na zítřek a pozítří …

Buď ale chytrý! Zkus prozkoumat zákonitosti GNM! Sám pozoruj, udělej své závěry a jednej podle toho...

 

Otec Olívie

 

 

Ing. Helmut Pilhar

# INFORMUJTE SE, DOKUD JSTE ZDRAVÍ #

článek přeložila Jitka Valentová