Témata, články

S pomocí menu můžete putovat kategoriemi věnovanými různým tématickým oblastem, na této stránce níže pak články a příspěvky, které nelze snadno někam přiřadit.

Pár osobních slov ke krizi:

Jak si někteří z vás jistě všimli, nacházíme se v globální krizi. To zní negativně, ale lze to pojmout i tak, že žijeme v čase přerodu.

A to je výzva a naděje.

Chceš jít s dobou? – Pak je potřeba, přestat žít s vědomím nedostatku a starostí, ale vytvořit krásnou vizi přítomného a budoucího.

Každý člověk má své zvláštní schopnosti, do vínku mu dané, a má je proto, aby jich užil ve prospěch svůj i druhých. Ano, to je ta změna v myšlení, která je aktuální – nejde o to, aby člověk sám měl ze svých nadání užitek, ale o to, aby ten užitek měli i ostatní. Nejde tu o boj ve smyslu "já víc ty míň", ale úplně jiný postoj, postoj prospěchu pro všechny.

Proto i v dobách krize mohou být lidé úspěšní, pokud jejich vize splňuje podmínku, že je dobrá i pro ostatní. Jinak, vize a představy má kde kdo, ale pokud se týkají jen sama sebe, není to dobrý předpoklad pro úspěšnost v době krize. Zeptejte se proto sami sebe: Co mají druzí z toho, že jsem? Splnuje moje vize potřeby dnešních lidí? Je má touha zároveň odpovědí na problémy a otazníky dneška?

To je klíč k úspěchu, pochopitelně i v hmotné oblasti. Ale i ta začíná právě v našem myšlení, našem směrování.

Využijme svých schopností pro blaho všech a pro novou, zdravou Zemi.

Namu

Vynález zkázy – Roundup. Několik přeložených článků. PDF

V Libereckém kraji nedaleko obce Žďárek a zámku Sychrov se objevil z 27. na 28. 7. 2013 nejkrásnější a nejdokonalejší obrazec, zdokumentovaný v uplynulých 42 letech v České republice.

Úspěch? Síla? Kreativita?

Téměř každý výjimečný úspěch začíná tím, že se dotyčný dostane do neřešitelné situace – finančně, mentálně, psychicky. V této bezvýchodné situaci si pak řekne: A mám toho dost. Takhle žít nechci.

Začne se dívat víc do sebe a náhle nachází talenty, schopnosti, touhy a rozhodnutí pohnout se dál.

Nežádej, aby se tvůj život stal lehčím. Spíš se zaměř na sílu, žádej o sílu. Raduj se z překážek a výzev, neboť ony v sobě skrývají dary v podobě rozvoje tvých schopností a tvého charakteru.

Podívej se problémům do očí a projev, co v tobě je. Rozhodni se pro rozhodnost a jednej. A uvidíš, jak rychle se okolnosti tvého života změní k lepšímu.

Karl Pilsl