Zdraví

Několik textů O KVALITĚ KUPOVANÝCH OTRAVIN. PDF. Rajčata a chleba

PIJETE VODU Z PLASTOVÝCH LAHVÍ? Ano? Pokud se vám mozek ještě zcela nerozložil, najdete důležité informace v této prezentaci: Plastová pohroma

NOVÉ POZNATKY O TOXICKÝCH ÚČINCÍCH FLUORU A HLINÍKU. PDF
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

LÉČIVÉ KAMENY
Když ťuknete na název kamínku, otevře se vám jeho popis i obrázek

MUŽI DEGENERUJÍ, tvrdí věhlasná psycholožka Jiřina Prekopová

CODEX ALIMENTARIUS - POVINNÁ TOXICITA POTRAVIN
„Kdo kontroluje potraviny, kontroluje svět.“
(výpis části videa s Rimou Laibow z 2. 6. 2010) - PDF

KUP SI MASO U ČESKÉHO ŘEZNÍKA Příspěvek nám neznámého autora o tom, co všechno papáte v oblíbených levných masných výrobcích. PDF

Božská lékárna Prezentace od nám neznámého autora.

Utajovaná fakta z oblasti lékařství. PDF

 

Z vědeckých zveřejnění (duben 2012)

Poslední studie ukazují, že komunity, do jejichž vody je přidáváno větší množství fluoridu (jedovatý chemický odpad z výroby herbicidů) vykazují pokles IQ až o 10 procent. „Kupodivu“ mají tyto komunity také vyšší výskyt problémů s chrupem.

Nejnovější studie zjišťují souvislosti mezi těžbou břidlicových plynů a zvýšeným výskytem zemětřesení v dotyčných oblastech.

Ošetřování setby pomocí neonicotinoidů je prokazatelně příčinou masivního úhynu včelstev. Substance působí v malých dávkách, jedná se už o milióntiny gramu, včely ovšem přicházejí do kontaktu s látkou nejen při setbě, ale i v pozdějších stádiích života rostliny. Látky byly vrženy na trh urychleně, bez potřebných dlouhodobých studií, když se schylovalo k tomu, že firmě BAYER vyprší patent. Úhyn včelstev a jiných druhů hmyzu, podílejících se na opylení, má přirozeně neblahý dopad na situaci produkce naší potravy. A – k čemuž se bohužel neschyluje – kdyby se hned dnes okamžitě tyto látky přestaly používat, potrvá ještě 18-19 let, než se zase odbourají a z polí a půdy zmizí.

Neonikotinoidové insekticidy: acetamiprid – clothianidin – imidacloprid – nitenpyram – thiacloprid - thiamethoxam

zdroj: Coast to Coast AM, v dubnu 2012