Jen žádnou paniku

Pravda o ptačí chřipce, H5N1, AIDS a očkování

Christopher Ray & Dr. rer. nat. Stephan Lanka

Pane Dr. Lanko, jsme zde v našich krajích ohroženi ptačí chřipkou?

Pouze nepřímo. Příští rok lze očekávat silný pokles porodnosti. Podle sdělovacích prostředků by měly všechny vrány a čápi zahynout na ptačí chřipku. Na to bychom se měli připravit.

Myslíte to vážně?

Tak vážně, jako že nás údajný virus H5N1 ohrožuje ptačí chřipkou. Opravdové nebezpečí či katastrofa spočívá v něčem zcela jiném.

A v čem podle Vás spočívá to nebezpečí či katastrofa?

Spočívá v tom, že jsme si odvykli používat rozum. To je opravdové nebezpečí neboli katastrofa. Politika a sdělovací prostředky si dovolují předkládat nám lži o čemkoliv, například o tom, že se tažní ptáci v Asii nakazili smrtelným, nebezpečným virem. Smrtelně nemocní ptáci pak celé týdny letí, uletí tisíce kilometrů, potom nakazí v Rumunsku, Turecku, Řecku a jinde slepice, husy a jiné opeřence, se kterými neměli žádný kontakt, a ti hned onemocní a umřou. Ale ti tažní ptáci nezahynou, nýbrž letí dál. Kdo tomu věří, věří i na to, že děti nosí čáp. A většina lidí v Německu skutečně věří na ohrožení ptačí chřipkou.

Neexistuje tedy vůbec žádná ptačí chřipka?

Od konce 18. století byla u drůbeže pozorována onemocnění v zařízeních hromadného chovu: zmodrání hřebínku, snížená nosnost vajec, zplihlé peří a někdy i úhyn. Těmto onemocněním se říkalo ptačí mor.

V dnešním hromadném chovu drůbeže zvláště při chovu kuřat a slepic v klecích, umírá denně mnoho zvířat v důsledku nepřirozených a špatných životních podmínek. Později se těmto důsledkům nepřirozeného chovu už neříkalo ptačí mor, nýbrž ptačí chřipka. Už celá desetiletí zažíváme, jak se tvrdí, že příčinou je nakažlivý virus, aby se odvedla pozornost od skutečných příčin.

Takže těch 100 miliónů zvířat, která údajně zahynula na ptačí chřipku, zemřelo ve skutečnosti díky stresu anebo nedostatku a na otravu?

Ne! – Když slepice snáší málo vajec nebo jí zmodrá hřebínek a pak se navíc otestuje jako H5N1 pozitivní, jdou do plynu i všechny ostatní slepice. Tak došlo k těm 100 miliónům ptáků, údajně zahubených virem H5N1.

Když se podíváme blíže, spatříme desítky let starou osvědčenou strategii: na západě si tím velké podniky polepší, neboť za zvířata, která zemřela na „epidemii“, dostanou z veřejných peněz nejvyšší odškodnění, zatímco v Asii a všude, kde se úspěšně chová drůbež, jsou tamní podniky likvidovány – úmyslně a zlovolně pod vedením organizace OSN FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství).

Všichni západní majitelé velkochovů proto mlčí a když ceny drůbeže na trhu klesají, postarají se přes svého veterináře o to, aby byla diagnostikována „epidemie“, aby se „zbavili“ svých zvířat s vyšším ziskem, za státem zaručenou nejvyšší cenu, a sice všech najednou (až 51 € za kuře, jak uvádí Spiegel Online z 20. 2. 2006. pozn. překl.). Abychom to shrnuli: jedná se o podvod s peněžními podporami, kdy je na veřejnosti vyvoláván ochromující strach, který mimochodem také zaručuje, že se nikdo nebude na nic vyptávat.

A na co zemřelo těch 61 lidí, u kterých byl prokázán virus H5N1?

Bohužel existuje jen velmi málo veřejnosti přístupných zpráv, popisujících, jaké byly příznaky a jak byli ti lidé potom ošetřováni. Přesto jsou tyto případy jednoznačné: lidé se známkami nachlazení, kteří měli tu smůlu, že padli do rukou lovcům virů H5N1, byli zabiti neskutečným množstvím chemoterapie, která měla zastavit virus-fantom. Izolováni v igelitových stanech, obklopeni šílenci ve skafandrech, zemřeli v panickém strachu na několikanásobné selhání orgánů.

Virus ptačí chřipky tedy podle toho vůbec neexistuje?

V člověku, v krvi nebo v jiných tělesných tekutinách, ve zvířatech nebo rostlinách nebyly nikdy objeveny nebo dokázány struktury, které by se daly označit jako viry chřipky nebo ptačí chřipky nebo vůbec původci jakýchkoliv onemocnění. Příčiny onemocnění, o nichž se tvrdí, že jsou způsobovány viry, i u zvířat i u nemocí, které se mohou vyskytnout rychle, postupně nebo současně u mnoha jednotlivců, jsou již dlouho známy.

A navíc: pro viry jako příčinu nemocí není v biologii při nejlepší vůli žádné místo.

Pouze pokud se tvrdošíjně ignorují poznatky Nové medicíny Dr. Hamera, podle nichž jsou příčinami nemocí konflikty a šoky, poznatky chemie o účincích otrav a nedostatku a poznatky fyziky o účincích záření, teprve potom je místo pro takový nesmysl jako jsou „nakažlivé viry“.

Proč se tedy stále ještě tvrdí, že viry způsobují nemoci? 

Protože státem připuštění lékaři potřebují jako základ svojí existence ohlupující a zkázonosný strach před domnělými viry:

Za prvé, aby mohli hromadně poškozovat lidi očkováním a zajistili si tak okruh postonávajících a chronicky nemocných objektů, kteří si nechají všechno líbit.

Za druhé, aby si nemuseli přiznat, že při léčení chronických onemocnění totálně zklamali a že zabili a zabíjejí více lidí, než všechny dosavadní války dohromady. Každý lékař si to uvědomuje, ale jen velmi málo z nich se odvažuje o tom mluvit. Proto také není divu, že u lékařů je s odstupem nejvyšší úmrtnost na sebevraždy ze všech profesních skupin.

Za třetí potřebují státem připuštění lékaři ochromující a ohlupující strach z ďábelských virů, aby zamaskovali svůj původ jako nástroj útisku a zabíjení pro rozpínavou moc Vatikánu, který se vyvinul z povstalého a o převrat usilujícího západořímského vojska.

Státní medicína byla a je nejdůležitější oporou všech diktatur a vlád, které se nechtějí řídit psanými zákony, ústavou, lidskými právy, tzn. demokraticky ustanoveným společenským řádem. To také vysvětluje, proč školní medicína skutečně všechno může a smí, aniž by podléhala kontrole. Jestliže tomu nezabráníme, umřeme všichni na tuhle medicínu.

Nepřeháníte trochu?

Žel, nikoliv! Každý, kdo otevře oči, to uvidí! Ivan Illich před tím varoval již r. 1975 ve své analýze „Odnětí vlastnictví zdraví“. I dnes je tato kniha k dostání pod názvem „Nemesis medicíny“ (v němčině, pozn. překl.).

Goethe popsal stav školské medicíny velice výstižně ve Faustovi I, kde Dr. Faust přiznává:

Zde byl lék a pacienti zmírali a nikdo netázal se, kdo se uzdraví. A tak jsme s ďábelskými lektvary v těchto údolích a na těchto horách řádili daleko hůře nežli mor, já sám jsem tisícům jed podal a oni uvadali, a zažívati musím, jak chvála pěje se na nestoudné vrahy.

Goethe nazývá školské lékaře, kteří podávají lektvary, čili jedovaté substance, nestoudnými vrahy, které dodnes chválíme.

Chci a musím poukázat na tomto místě na naše publikace, neboť jsme jako první položili modernímu lékařství ožehavou otázku a doznání jsme dokumentovali a komentovali.

Jak jste zrovna Vy narazil na tento podvod tisíciletí?

Studoval jsem molekulární biologii. Během studia jsem prokázal první virus v moři, mořské řase. Tento důkaz viru byl podle přírodovědeckého standardu poprvé zveřejněn v roce 1990 ve vědecké publikaci.

Mnou prokázaný virus se v řase rozmnožuje, může ji opustit a rozmnožovat se dál v řase stejného druhu bez jakýchkoliv negativních účinků, a tento virus nemá vůbec žádnou spojitost s nějakou nemocí.

Tak se např. v litru mořské vody nachází přes 100 miliónů nejrůznějších virů. Naštěstí si toho ještě zdravotní úřady a lékaři nevšimli, jinak by tu už dávno byl zákon, který by dovoloval koupání v moři pouze ve speciálním kondomu.

Biologické struktury, které by způsobovaly něco negativního, ještě nikdy nikdo neviděl. Základem biologického života je spojenectví, symbióza, a není zde místo pro válku a ničení. Připisování války a ničení biologickému životu je pouze výtvorem nemocných a kriminálních mozků.

Během studií jsem ani já ani druzí nikdy nenašli důkaz pro existenci nakažlivých nebezpečných virů. Později jsme s tím šli na veřejnost a vyzvali lidi, aby ani nám nevěřili, nýbrž aby si skutečně zjistili, jestli existují viry, způsobující nemoci. Z toho vnikla akce-klein-klein, která se zdravotních úřadů po více než pět let dotazovala na důkazy a nakonec získala doznání a jistotu, že skutečně neexistuje žádný důkaz choroboplodných virů ani důkaz účelnosti očkování. Abychom tyto výsledky mohli nefalšovaně zveřejnit, založili jsme před třemi lety nakladatelství klein-klein-verlag.

Jaké viry tedy vůbec existují a co dělají?

Biologické struktury, které lze označit za viry, byly nalezeny v mnoha druzích bakterií a v jednoduchých, bakteriím ještě podobných organismech. Jsou to jednotky, které si zachovaly samostatnost v soužití různých buněk ve společném buněčném typu. Říká se tomu symbióza, endosymbióza, která se vyvinula v procesu spojování různých buněčných typů a struktur, z něhož vznikl nynější buněčný typ, ze kterého sestává člověk, zvíře i rostlina.

Tak jako baktérie v našich buňkách – mitochondrie –, které za nás dýchají kyslík, nebo bakterie ve všech rostlinách – chloroplasty –, které produkují kyslík, jsou i viry součástí buněk.

Velmi důležité: viry jsou součástí velmi jednoduchých organismů jako např. některých řas a velmi mnoha bakterií. Tam nazýváme tyto virové části fágy. Oproti tomu v komplexnějších organismech, jako např. u člověka, zvířete nebo rostliny, ještě nebyly nikdy nalezeny struktury, které bychom mohli označit jako viry.

Oproti bakteriím v našich buňkách – mitochondriím -, nebo bakteriím v každé rostlině – chloroplastům, – které společnou buňku už nemohou opustit, jelikož jsou odkázány na látkovou výměnu této společné buňky, mohou viry buňky opustit, jelikož v buňce nesplňují úlohy, které by byly životně důležité.

Viry jsou tedy součástmi buňky, které celou svou látkovou výměnu odevzdaly buňce a mohou tudíž buňku opustit. Pomáhají pak jiným buňkám tím, že přenášejí stavební a energetické látky. Něco jiného nebylo nikdy pozorováno.

Skutečné, přírodovědou dokázané viry mají v rámci vysoce složitého dění mezi buňkami pomocnou a podpůrnou, ne však ničivou funkci.

Ani u nemocí nebyla dosud v těle ani v tělesných tekutinách spatřena či izolována struktura, která by se dala označit za virus. Tvrzení, že existuje choroboplodný virus, je průhledný podvod a fatální lež s dramatickými následky.

Snad tím nechcete říct, že i nebezpečný virus AIDS je jen fantom?

Nejenom já tvrdím, že takzvaný AIDS-virus nebyl nikdy přírodovědně dokázán, nýbrž že skutečně platí za dokázaný pouze na základě domluvy. Německá ministryně zdravotnictví Ulla Schmidtová napsala dne 5. 1. 2004 dopis poslanci Rudolfu Krausovi: „Samozřejmě platí Humane Immundefizienz Virus – v mezinárodním vědeckém konsensu – za vědecky dokázaný.“

Dnes, poté co se občané ptali několik let zdravotních úřadů na přírodovědné důkazy údajných choroboplodných virů, úřady již netvrdí, že by nějaký údajně choroboplodný virus byl přímo dokázán. V projednávaném petičním procesu před německým spolkovým sněmem svalilo ministerstvo zdravotnictví zodpovědnost na ministerstvo pro školství, výzkum a technologie. A ministerstvo školství, výzkumu a technologií zastává nyní tu absurdní pozici, že zákonně zaručená svoboda vědy zakazuje státu přezkoumat vědecká tvrzení.

Vždyť to je absurdní! To znamená, že nás stát bezmocné a bez ochrany přenechává nekontrolované vědě, která si může dělat, co chce. Opravdu si myslíte, že nás stát takto prodává?

Já si nic nemyslím, vidím pouze fakta a nazývám je pravým jménem. Během nynější paniky kolem ptačí chřipky vidíme, že v Německu stát i přes znalost věci vydává občany osobám, vydávajícím se za vědce. Plánuje se nucená chemoterapie a na jaře má být veškeré německé obyvatelstvo nuceně dvakrát očkováno proti údajnému přízraku ptačí chřipky.

Ale virus ptačí chřipky nebyl nikdy dokázán, ani nikdy nebyl dokázán žádný jiný virus, související s nějakou nemocí. Takové viry neexistují. Platí za dokázané pouze na základě mezinárodní vědecké domluvy, stejně tak, jak přiznala ministryně zdravotnictví o údajném viru AIDS, a jen na této domluvě spočívají tvrzení o jejich existenci.

Ale vždyť člověku nebezpečný virus ptačí chřipky H5N1 byl v předešlých dnech zcela přesně prokázán v jedné anglické laboratoři!   

Kdyby byl někdy z nějakého těla či tělesné tekutiny izolován a dokázán virus, například u ptáků, mohl by každý průměrný vědec v průměrné laboratoři během jednoho dne zjistit, zda je tento virus kupříkladu v uhynulém zvířeti či nikoliv. To se ale nikdy nestalo a používají se pouze nepřímé, nic neříkající testy.

Tvrdí se například, že existují protilátky, které se spojují s tím jedním určitým virem a pouze jen s ním, a že pokud se prokáže, že v těle taková protilátka je, je tím dokázána existence údajného viru.

U údajných protilátek se ve skutečnosti jedná o rozpustné krevní bílkoviny, které hrají hlavní roli při utěsnění rostoucích a dělících se buněk a při hojení ran. Tyto bílkoviny, nazývané též globulíny, se ve zkumavce při odpovídající koncentraci kyselin, bází, minerálů nebo ředidel vážou na jiné libovolné bílkoviny. Tak lze každý vzorek ze zvířete nebo člověka libovolně otestovat jako pozitivní nebo negativní. Je třeba zcela jasně říci, že to je kriminální zvůle.

I když se tvrdí, že biochemickou rozmnožovací technikou, nazývanou polymerázní řetězová reakce (PCR), byla rozmnožena a tím dokázána takzvaná genetická substance viru, je to podvod, neboť za prvé nikde neexistuje genetická substance nemoc způsobujícího viru, s níž by bylo možno ty uměle rozmnožené částečky genetické substance porovnat, a za druhé byly rozmnoženy jen ty části genetické substance, které se již předtím nacházely v tekutinách, použitých k nepřímému důkazu údajného viru.

Přitom je to zcela jednoduché: tisíce nepřímých důkazů, jako např. kruhy v obilí, také nedokazují žádné UFO. Nemusíte ani umět anglicky, abyste si mohli přečíst publikace, na které se viroví podvodníci odvolávají a abyste sami viděli, že se v nich nikde neobjevuje žádný virus. Zeptáte-li se těchto vědců na důkaz existence údajných virů, např. H5N1, dostanete pouze vyhýbající se odpovědi a nikdy nic konkrétního.

V televizi jsme pořád slyšeli, že vyšetření proběhla v jedné anglické laboratoři. Jméno této anglické laboratoře se veřejnost nikdy nedozvěděla. Jedná se o referenční laboratoř EU pro ptačí chřipku ve Weybridge. Několikrát jsem se těchto vědců ptal na důkaz existence viru H5N1. Odpověděli mi pouze jednou a potom už nikdy a napsali, že mojí otázce nerozuměli.

Psal jsem několikrát i WHO (Světové zdravotnické organizaci) a obzvlášť koordinátorovi pandemie ptačí chřipky, Klausovi Stöhrovi, a žádal jsem o důkazy existence viru ptačí chřipky. Nereagovala ani WHO, ani Klaus Stöhr.

Co tedy znamená tento H5N1, před kterým se celý svět třese?

To “H” v H5N1 znamená hemaglutinin, „N“ znamená neuraminidáza.

Pseudo-virologové tvrdí, že se v obalu chřipkových virů nacházejí bílkoviny typu hemaglutinin a bílkoviny typu enzymu neuraminidázy.

Hemaglutinin se v biochemii nazývají různé látky, nejen bílkoviny, které napomáhají srážení červených krvinek.

Pseudo-virologové se dohodli na tom, že v obalu chřipkových virů má být 15 různých bílkovin s vlastnostmi hemaglutininu. „5“ zde znamená typ 5 údajné bílkoviny, která je ovšem opět dokázána pouze nepřímo.

Na důkaz viru ptačí chřipky se tedy v laboratoři smíchají červené krvinky se vzorky, v nichž se má nacházet údajný virus. Když se červené krvinky srazí, tak se tvrdí, že příčinou musí být hemaglutinin chřipkového viru, aniž by kdo z nějakého takového vzorku nebo směsi nějaký virus izoloval, nemluvě o tom, že by ho tam snad spatřil.

Ze způsobu sražení červených krvinek se pak usuzuje, stejně jako to dělali jasnovidci v Asterixovi a Obelixovi, o jaký typ hemaglutininu se má jednat. Vědci přitom mají k dispozici množství návodů k testům, které svým postupem zajišťují, že se ukáže přesně ten typ hemaglutininu, který testující „vědec“ už předem předpokládal.

Stejně tak je tomu u enzymu neuramidázy, o kterém se tvrdí, že je součástí obalu chřipkových virů. Pseudo-virologové mluví o 9 různých typech. Ve skutečnosti je neuramidáza enzym, který odštěpením částí aminocukru jménem neuraminová kyselina řídí povrchové napětí, které je rozhodující pro dotyčnou látkovou výměnu. Podobně jako u „virového“ hemaglutininu lze koupit mnoho testovacích způsobů, které „prokáží“ přesně ten typ neuramidázy, který byl již „jasnozřivým“ virologem předem předpokládán.

Tak ani není divu, že krocan 73-letého sedláka Dimitrise Kominarise z východoegejského ostrova Inousses, který údajně pošel na ptačí chřipku, zmizel beze stopy, do zmíněné referenční laboratoře ve Weybridge průkazně žádný vzorek z Řecka nedorazil, jasnozřivé sdělovací prostředky však hlásily, že již první zkouška virus H5N1 potvrdila.

K prokázání viru H5N1 opravdu není zapotřebí žádného vzorku, neboť se jedná, stejně jako u všech epidemií, o plánovanou akci k vyvolání strachu mezi obyvatelstvem z politických důvodů.

Ve sdělovacích prostředcích se stále ukazují snímky chřipkových virů a virů ptačí chřipky. Na některých z fotografií jsou vidět okrouhlé útvary. To tedy nejsou viry?

Ne! Za prvé jsou tyto okrouhlé útvary, které mají být viry, uměle vytvořené částečky tuku a bílkovin, jak pozná každý molekulární biolog. Laik to může překontrolovat tím, že bude vyžadovat vědeckou publikaci, ve které jsou tyto útvary zobrazené, popsané a jejich složení dokumentováno. Taková publikace neexistuje!

Za druhé, obrázky, které mají zobrazovat viry ptačí chřipky, jsou pro každého biologa jednoznačně poznatelné jako úplně normální části buněk nebo dokonce celé buňky, které právě přijímají či vydávají složky buněčné látkové výměny. Laik to opět může úplně jednoduše překontrolovat tím že se bude ptát po publikacích, ze kterých tyto fotografie pocházejí. Takovou publikaci nikdy nedostane. Cech vyvolávačů strachu se nevzdá rád základů svého obchodu, podvodů s laboratorními pokusy a pokusy na zvířatech.

Když se zeptáte u fotoagentur a u dpa, odkud mají své fotografie, odkážou Vás na americký úřad pro epidemie CDC Pentagonu. Z tohoto úřadu CDC pochází také jediná fotografie údajného viru H5N1. Tento snímek ukazuje podélný a zároveň příčný řez rourkami buněk, které byly ve zkumavce usmrceny. Tyto trubičky se odborně nazývají mikrotubuli a slouží transportu a komunikaci v buňce a při buněčném dělení.

Bylo ale prokázáno, že H5N1 zabíjí kuřecí embrya a lze jej ve vejcích množit. V čem je tu háček?

Takové experimenty se používají již více než 100 let k „dokázání“ existence nejrůznějších „virů“, například i údajného viru neštovic. Přitom se skrze skořápku vstřikují do embrya „nakažlivé“ látky. Podle toho, kolik se toho vstříkne a kam, podle toho embryo více či méně rychle zemře. Přitom by zemřelo stejně tak, i kdyby se ta látka předem sterilizovala.  

Tito virologové vydávají takové zabíjení za přímý důkaz jednak pro existenci dotyčného viru, za druhé za důkaz pro rozmnožitelnost viru a zároveň za důkaz izolování viru. Z takto usmrcených kuřecích embryí, která chcípají u výrobců očkovacích sér bez hlesu a po miliónech ročně, se pak vyrábějí různé očkovací látky.

Kromě kuřecích embryí se zabíjejí i buňky ve zkumavce, aby se pak umírání těchto buněk mohlo vydávat za důkaz pro existenci, rozmnožení a izolaci choroboplodného viru. Nikde na světě z toho ale nebyl žádný virus izolován, fotografován elektronickým mikroskopem nebo jeho části ukázány postupem, který se nazývá elektroforéza.

Co potom zabíjí zvířata v laboratorních experimentech, ne-li virus H5N1?

I zde stačí podívat se na publikace, ve kterých jsou tyto pokusy se zvířaty popsány. Kuřata jsou během tří dnů pomalu zadušena dávkami tekutiny tubusem do dýchací trubice. Malým opičkám makakům jávským se třicet dní před údajnou infekcí implantuje do podbřišku tepelný vysílač, pět dní před údajnou infekcí jsou upevněny do podtlakové komory, a při takzvané infekci se těmto opičím mláďatům vpraví do dýchací trubice tekutina, jejíž množství by u člověka odpovídalo 8 skleničkám kořalky. Části stejného výtažku z umírajících, tedy rozkládajících se buněk, se zvířatům vstřikují do očí a mandlí. Promýváním průdušek jsou zvířatům opětovaně způsobovány záchvaty dušení atd. Následné újmy a zkáza se pak vydávají za důsledek viru H5N1.

Informoval jsem o tom prostřednictvím jejich osobních referentů bývalou ministryni ochrany spotřebitelů Künastovou a nynějšího ministra Trittina, kteří se vydávají za ochránce zvířat. Nedošlo k žádné reakci.

Virus španělské chřipky byl ale geneticky rekonstruován a stejně tak bylo zjištěno, že to je virus ptačí chřipky!

To, co bylo takzvaně geneticky rekonstruováno, není nic jiného, než model genetické substance chřipkového viru. Žádný chřipkový virus nebyl nikdy izolován. Nebyla ani nikdy izolována genetická substance chřipkového viru. Vše, co bylo uděláno, bylo rozmnožení genetické substance za použití biochemické rozmnožovací metody zvané „polymerázní řetězová reakce“. Touto metodou je také možné rozmnožit libovolně nové, nikdy předtím neexistující krátké kousky genetické substance.

Tak je s touto technikou také možné manipulovat genetický otisk, to znamená otestovat někoho jako identického nebo rozdílného s „nalezeným“ vzorkem. Jen když je k dispozici opravdu velké množství vzorku genetické substance, dává genetický otisk určitou pravděpodobnost shodného výsledku, ovšem za předpokladu, že test byl správně proveden.

Dr. Jeffery Taubenberger, který je původcem tvrzení o rekonstrukci viru pandemie z r. 1918, pracuje pro americké vojsko a pracoval více než 10 let na tom, aby na základě vzorků z různých lidských mrtvol vyrobil pomocí biochemické rozmnožovací techniky PCR krátké kousky genetické substance. Z množství vyrobených kousků si vyhledal ty, které se nejvíce podobaly modelu genetické substance představy o chřipkovém viru a zveřejnil je.

V žádné mrtvole však nebyl žádný virus nalezen ani dokázán, ani nebyl izolován kousek virové genetické substance. Použitím techniky PCR byly z ničeho vytvořeny kousky genetické substance, které předtím nebyly prokazatelné. Kdyby byly viry přítomné, bylo by možno izolovat je a z nich i jejich genetickou substanci a nemusel by se pracně s pomocí techniky PCR – s jasným podvodným úmyslem – splácávat model genetické substance představy o chřipkovém viru.

Jak si to může prověřit laik?

O těchto krátkých kouscích, které ve smyslu genetiky nejsou úplné a které nedostačují ani definici genu, se tvrdí, že dohromady dávají genetickou substanci chřipkového viru.

Abychom prohlédli tento podvod, stačí sečíst délku publikovaných kousků a zjistit, že součet délek jednotlivých kousků, které mají dát dohromady celou genetickou substanci údajného chřipkového viru, neodpovídá délce genomu u modelu chřipkového viru.

Ještě jednodušší je zeptat se, v jaké vědecké publikaci lze najít snímek tohoto zdánlivě rekonstruovaného viru, pořízený elektronickým mikroskopem. Taková publikace neexistuje.

Tvrdí se, že pokusy ukázaly, že tento rekonstruovaný virus z r. 1918 velmi efektivně zabíjí. Co na tom nesouhlasí?

Když kuřecímu embryu vstříknu do srdce směs uměle vytvořených kousků genetické substance a bílkovin, zemře rychleji, než když je obstřikuji jen okrajově. Když dám k buňkám do zkumavky množství uměle vyrobených kousků genetické substance a bílkovin, zemřou rychleji než za běžných podmínek. To je pak „důkaz“ existence, izolace a rozmnožení údajných virů.

Na základě této uměle vytvořené genetické substance, která se vydává za virovou, jsou pak počítačem sestaveny modely bílkovin. Z těchto bílkovinných modelů se v počítači rekonstruuje obraz celého viru. To je všechno, ale celý svět věří, že je v laboratoři možno rekonstruovat viry. Proto ani není divu, že se podle oznámení CIA a britské tajné služby M16 tvrdí, že komunistický režim v severní Koreji vyrábí ještě smrtonosnější viry než H5N1.

Co z toho usuzujete?

Protože šéf domnělé al Kajdá, bin Ládin, nebyl nalezen, a arabsky znamená al Kajdá pouze „cesta“, a před úmyslným zhroucením zastaralých newyorkských mrakodrapů o této organizaci nikdo neslyšel, ani u Saddáma se nenašly žádné zbraně hromadného ničení jako údajný virus neštovic, které byly důvodem pro druhou válku v Iráku, a nyní už se zase tvrdí něco o smrtonosných virech, mělo by být jasné, kdo jsou ve skutečnosti teroristé a kdo jsou ve skutečnosti sebevražední atentátníci: všichni, kteří se podílejí na virové panice a účastní se jí!

V plánech pro případ pandemie se při vyhlášení pandemie ptačí chřipky Světovou zdravotnickou organizací WHO počítá s kolapsem zásobování a veřejného pořádku. Odhady až 100 miliónů mrtvých by se měly brát vážně. Za ohrožené považuji obyvatele domovů důchodců, kteří při propuknutí chaosu a zhroucení zásobovacích systémů a tudíž i veřejného pořádku budou prvními, a stejně jako malé děti, i bezbrannými a nechráněnými oběťmi. Je těžko si představit, jak by to bylo, kdyby strůjci epidemie vyhlásili nouzový stav už v zimě.

Chrání prostředek Tamiflu, který se momentálně nakupuje z daňových peněz do zásoby, před ptačí chřipkou?

Že tento prostředek chrání před chřipkou, nikdo netvrdí. Tamiflu má působit jako inhibitor neuraminidázy. Potlačuje v organismu působení cukru kyseliny neuraminové, která spoluzodpovídá za povrchové napětí buněk.

Vedlejší účinky Tamiflu, popsané v průvodní dokumentaci, jsou téměř totožné se symptomy těžké chřipky. Hromadně se tedy vytvářejí zásoby léků, které způsobují tytéž příznaky jako při skutečné těžké tzv. chřipce a které – za týden bez doktora a za sedm dní s ním – zase odezní. Pokud se dá Tamiflu nemocným, je třeba počítat s mnohem těžšími příznaky než u těžké chřipky. Když se vyhlásí pandemie, začne brát mnoho lidí Tamiflu ve stejnou dobu. Pak budeme mít opravdu jednoznačné symptomy tamifluové pandemie. Pak lze očekávat i úmrtí na Tamiflu, a to se pak použije jako důkaz pro nebezpečnost ptačí chřipky a velkou péči státu o zdraví člověka.  

Probíhá to zde podle osvědčeného vzoru AIDS. Ve Španělsku stojí na průvodní dokumentaci v balení léků na AIDS , že se neví, zda jsou symptomy AIDS způsobovány lékem nebo virem.

Potom tedy nedoporučujete běžné očkování ani speciálně vyvinuté očkování proti ptačí chřipce?

Nedoporučují šílenství. Každé očkovací sérum obsahuje jedovaté látky, které působí trvale a vyvolávají větší či menší trvalé škody. Zákon o ochraně proti infekcím vyžaduje jako předpoklad pro oprávnění očkování „jsoucnost“, skutečnou existenci choroboplodného zárodku, například viru.

Ale protože se o žádném z takzvaných choroboplodných virů nedá a nemůže tvrdit, že existují, nemůže být oprávněné ani očkování proti chřipce, ani proti ptačí chřipce.

U každého očkování po 1. 1. 2001, kdy vstoupil v Německu v platnost zákon pro ochranu proti infekcím, se jedná o trestný čin těžkého ublížení na zdraví. Samozřejmě nedoporučuji, stát se obětí trestných činů a zločinů.

Kdo podle Vás vězí za tím vším, co nyní prožíváme?

O tom lze pouze spekulovat. Farmaceutický průmysl se samozřejmě raduje z velkého obchodu s panikou kolem ptačí chřipky. Ve skutečnosti ale za tím šílenstvím stojí každý jednotlivec. Situace je taková, jaká je. Tato situace mohla ale k současnému stavu dospět jen proto, jelikož jsme jako občané státu dovolili, aby stát takto postupoval proti lidem, ačkoliv formálně je náš stát demokratickým právním státem.

Ten, kdo čeká, až farmaceutický průmysl změní něco pro blaho lidstva, bude čekat marně. Kdo se nyní nebrání, žije zvráceně. Každý se může ptát u ministerstva zdravotnictví, u ministerstva ochrany spotřebitelů atd. na přírodovědné důkazy, opravňující paniku kolem ptačí chřipky. 

Ten, kdo čeká, že to udělají „druzí“, se nesmí divit, když druzí nic neudělají a situace nezůstane taková, jaká je, nýbrž se ještě mnohem zhorší. Koneckonců za tím vězíme my, občané státu, kteří jsme se celé roky nečinně na toto šílenství kolem sebe dívali a trpěli je. Musíme zde začít přijímat společenskou zodpovědnost, pokud se nechceme vydat na pospas a obětovat se totalitní vládě a chaosu nekontrolované pseudovědy.

Musí se tedy podle Vašeho mínění proti vědě bojovat?

Vláda pseudovědy se musí překonat společenskou vědou, která je definována závazkem k pravdivosti a možností přezkoušení a sledování výsledků.

Již mluva současné vysokoškolské lékařské vědy vyjadřuje, že v popředí stojí nekontrolovaná moc, když se lékaři a stát odvolávají na „převládající mínění lékařské vědy“, kterému se máme podřídit, i kdyby tato moc říkala, že děti nosí čáp nebo že Země je placatá. 

Ale nemáme důvod si stěžovat. Vždyť jsme to my, kdo trpí takové počínání státu. Nikdo, kdo i nadále trpí, abychom se této moci podřizovali, jako nyní s absurdními tvrzeními o ptačí chřipce, by se ovšem neměl divit, když se ráno probudí a s úlekem zjistí, že je mrtev: zabit mocí, kterou jako občan demokratického státu připustil.

V demokratickém právním státě by panika kolem ptačí chřipky byla stejně nemožná jako AIDS a očkování. My občané státu musíme realizovat právní stát. Pak nebude mít šanci nejen AIDS, ale ani žádná pseudověda nebo ptačí chřipka. Mohu pouze říci: Nedej šanci ptačí chřipce! Nevěř lžím, které ti předkládají! Přezkoumej si to! Používej svůj rozum!

(přeložila Namu a Jiří Fiala v roce 2006)

Rozhovor jsme převzali s laskavým svolením ze stránek www.FAKTuell.de