Leukopenie

(snížený počet bílých krvinek)

8. 10. 2008

Vážený pane Pilhare,

ráda bych Vám vypověděla svůj příběh:

Minulý rok v srpnu vše začalo nachlazením. To by bylo neškodné, kdyby se tyto infekce neopakovaly v 3-4 týdenním intervalu. Nemohla jsem spát a zhubla jsem o 5 kg. Jelikož znám Germánskou novou medicínu, hloubala jsem, jaké konflikty by mohly být zodpovědné za mé infekce. Ale nepřišla jsem na to, co by to mohlo být.

Byla jsem u doktora, který mi z vyšetření krve zjistil leukopenii (snížený počet bílých krvinek) a řekl mi, že náchylnost k infekcím je způsobena nedostatkem lymfocytů B (lymfocyty patří k leukocytům, bílým krvinkám).

Tyto stálé infekce trvaly až do 1. 5. 2008. Když jsem opět ležela v posteli s nachlazením a četla jsem si o GNM, tu se mi najednou rozjasnilo:

V srpnu 2007 (krátce před první infekcí) se u mého syna projevilo alergicky podmíněné bronchiální astma. Navštívili jsme velbloudí farmu a Manuel dostal astmatický záchvat. Nebyla jsem na to vůbec připravena. Způsobilo mi to šok. Utrpěla jsem ztrátu sebeúcty, protože jako terapeutka jsem nemohla pomoci vlastnímu synovi. A to vše bylo v odluce, s nikým jsem o tom nemluvila a sama jsem si ani nepřiznala, jak to hlodalo na mém sebevědomí.

Poté, co jsem zjistila, o jaký konflikt se jednalo, mi také došlo, jak tento konflikt vyřešit.

Díky této ztrátě sebeúcty se v kostech vytvořila místa s úbytkem buněk. Produkce leukocytů se snížila, dostavila se náchylnost k infekcím.

Po vyřešení konfliktu 1. května jsem mohla zase spát, přibírala jsem na váze a dostala jsem skoro nesnesitelné bolesti v prsní kosti a na 4. žebru. Podle učení školské medicíny by tam byl diagnostikován „zhoubný nádor kosti“ (osteosarkom).

Protože jsem díky GNM věděla, že kosti se nyní rekalcifikují, tedy znovu zavápňují, nedělala jsem si starosti, protože jsem věděla, že asi do 4 týdnů obtíže zmizí.

Což se poté také stalo.

Od té doby jsem nepodlehla žádné infekci. A cítím se tak dobře, jak jsem se ještě nikdy necítila. Z dobrého důvodu jsem po vyšetření krve k doktorovi už nešla, protože jsem si myslela, že by mě pouze pobláznil.

Děkuju dr. Hamerovi. Kdoví, co by se mi přihodilo bez něj a bez jeho zkušeností!

L.G.

Poznámka:

Slova „infekce“, „nákaza“ nebo „imunitní systém“ v dosavadním smyslu slova se v GNM nevyskytují. Doposud se mělo za to, že mikrobi způsobují onemocnění člověka, resp. že „imunitní systém“ bojuje v (starozákonní dobré/zlé) bitvě proti mikrobům.

(Pasteur: Člověk je zdravý, pokud v sobě nemá mikroby a je nemocný, pokud mikroby má.)

S Germánskou novou medicínou nyní vidíme, že bez rozhodování mozku v organizmu nic neběží! V mozku máme kód na mikroby a je to mozek, který zapojuje mikroby na náš osobní „povel“ (po vyřešení konfliktu). Mikrobi „pracují“ bez výjimky pouze v léčivé vagotonní fázi. Na konci léčivé fáze vypínáme tyto mikroby opět přes mozek.

(Pasteur na smrtelné posteli řekl: nikoli mikrobi, rozhodující je prostředí.)

Jinými slovy: tato pisatelka-maminka utrpěla konflikt ze ztráty sebeúcty – nebo snad více konfliktů (nos = konflikt z něčeho, co nám nevoní, případně konflikt z neschopnosti něco vytušit, průdušky = revírní konflikt, případně konflikt z úleku a strachu) s jednou či více „kolejemi“. Díky těmto kolejím se stal průběh chronickým (viz alergie – pozn. překl.). Když vystoupila z kolejí, přešla do léčivé fáze a „onemocněla infekcí“.

Všeobecně ke kolejím:

Stěžejním bodem v Germánské nové medicíně je konflikt. Zde se také programují koleje. Konflikt se musí nejprve najít, abychom postupovali příčinně. Když je konflikt již bezpředmětný, kolejnice se samy rozpustí a to ihned, díky poznání. Tím skončí chronický průběh. Je-li konflikt stále aktuální, kolejnice se automaticky rozpustit nemohou. Přesto může být tento nevyřešený konflikt často zrušen transformací díky poznání.

To, co se mi jako technikovi osobně na Nové medicíně nejvíce líbí, je, že mezi mnou a mým zdravím nestojí ani terapeut ani medikament. To je SVOBODA! Zabývejte se GNM jako svým koníčkem! Objasňuje, jak funguje Vaše tělo. Tím si dokážete pomoci sami.

Germánská nová medicína je medicínou svobody!

Vystupuje proti pověrám a tyranii!

s přátelským pozdravem

Ing. Helmut Pilhar

*INFORMUJTE SE, DOKUD JSTE ZDRAVÍ*

Přeložila Jitka Valentová a Namu v prosinci 2008