Požehnání a kletba gentechniky

Volker Helldorff / Richard Leopold Tomasch: POŽEHNÁNÍ A KLETBA GENTECHNIKY

Dipl. ing. Volker Helldorff, už více než 20 let ekologický pěstitel, a Richard Leopold Tomasch, tiskový mluvčí rakouské platformy „Pro Leben – AntiGenTechnik“ („Pro život – proti gentechnice“) hovoří o kladných i záporných aspektech tzv. genového inženýrství. Na závěr přednášky můžete shlédnout výňatky z filmů, které ukazují účinky tohoto vědního oboru v různých zemích světa.

Záznam z přednášky z 1. konference AZK - (Anti-Zensur-Koalition) (Anticenzurní koalice) z roku 2008 dáváme k objednávce na přání zdarma.

gentechnika

zdarma {DVD}, 70 minut, české podtitulky

Přednášku můžete shlédnout zde, nebo na našem YouTube kanálu.