Tomáš Krystlík: ČESKÉ HISTORIOGRAFICKÉ DEZINFORMACE A LŽI – e-kniha

348.00  248.00 

Předkládáme dosud nejrozsáhlejší výčet českých dějepraveckých lží a dezinterpretací v jedné knize, které jsou jinak rozptýleny v mnoha historiografických publikacích v různých jazycích.

Kategorie:

Tato e-kniha zahrnuje všechna fakta o dezinterpretaci především moderních dějin, které se autoru podařilo od roku 1985 dodnes najít. Obsahuje tedy kromě jiného i všechna fakta z vyprodaných tištěných knih Zamlčené dějiny, Zamlčené dějiny 2, Co v českém dějepisu chybí (v papírové i elektronické verzi) a e-knihy Malý opravník historických lží. Nová publikace o 1951 stranách ve formátu A 5 poslouží též jako příručka k vyvracení pohádek a nepravd o minulosti českého státu v různých diskusích. S použitím elektronického vyhledávaní se hodí každému, kdo cítí potřebu se jakkoliv zabývat českou a evropskou historií převážně posledních dvou staletí. Protože rozhodování o koupi knihy se zhusta děje podle seznamu kapitol, napovídajících, o čem kniha pojednává, přetiskujeme níže její celý obsah.

Pan Tomáš Krystlík nás navždy opustil. Jeho dcera, paní Jana Krystlik-Einberger, napsala tato slova na rozloučenou:

Tomáš Krystlík navždy odešel v tichosti 30. 12. 2022, celý život se snažil prolomit utajování.

Neustále pátral po těžko zjistitelných faktech, skutečnostech, aby se přiblížil pravdě.

Pro některé bylo jeho celoživotní dílo trnem v oku, protože člověk je tvor zvykový a navíc se k některým hegemonickým diskurzům upínají také (vládnoucí) zájmy. Podle toho člověk nechce internalizovat odlišné pravdy do svého vidění světa.

Pro jiné však byl spasitelem, který konečně přinesl a položil pravdu na stůl a konkretizoval dlouho očekávané.

Svými výroky polarizoval, hnán neúnavnou vůlí k objasnění a ve službě nalézání pravdy zůstával neochvějný i tváří v tvář různým nepřátelstvím.

Svým způsobem spojoval extrémy, respektován i nenáviděn zároveň.

Bez ohledu na to, zda s ním člověk souhlasil, nebo ne, mohl s ním diskutovat donekonečna a nikdy nezůstal bez diskursivní inspirace.

Jeho znalosti, kritický, reformující a vždy vstřícný styl nám bude chybět a uchováme si ho v našich srdcích.

Nechť odpočívá v pokoji!

Jeho dcera Jana

OBSAH

Slovo vydavatele

Kapitola I - Místo předmluvy

Přístupy k dějinám
Dějepisci coby literáti, nepravdivé výklady dějin
Které historické mýty české společnosti nejvíce škodí?
Zmatení češtiny po babylonském způsobu

Kapitola II - Co v českých učebnicích dějepisu nenajdete

Co říkají genetická zkoumání
Mezi avarským kaganátem a Franskou říší
Řekové coby „slovanští věrozvěstové“
První biskupové v Čechách, vliv rytířství
Civilizační vlivy
Jak se v Regnu Bohemiæ mluvilo?
„Ne všichni Češi jsou Češi“, Jungmannův a Palackého podvod
Zakládání měst
Praha coby příklad
Pražská univerzita vynucená králem
Husitství, Jan Nepomucký
Soužití obou zemských kmenů
„Třistaletá poroba”
Školní docházka
Živé jazyky ve vyšším školství
Národy smluvní, kmenové
Rozdíly mezi fašismem, nacismem a bolševismem
Vydupat národ ze země, jazyk nepostačující požadavkům doby
Rozchod česky a německy mluvících
Maďaro- či Slovákoněmec Thomas Johann Masárik
Národnostní menšiny a zacházení s nimi
Rakouský předsudek
Český antikatolicismus v praxi
Umělý národ československý
Česká pomoc Slovensku
Vzájemný kulturní vliv obou zemských kmenů
Možné modely soužití národnostních skupin
Hospodářství českých zemí
Kritéria demokratičnosti státu
Nepříliš optimistické vyhlídky

Kapitola III - Národní mýty, podvrhy a lži

Lhaní ve jménu jazykově českého národa
Je česká hymna plagiát?
Zbožnění českého jazyka
Symboly češství
Padělky
Národní mýty a idea středu
Dva Růžové paloučky a dva České ráje
Kompenzace národního komplexu méněcennosti

Kapitola IV - Okolnosti zrodu republiky

Stát vzniklý z propagandy, československé legie
Česká předválečná politika a cíle
Masarykovy názory
Vynucený nebo dobrovolný odchod do exilu?
Válečné cíle
Masaryk propagandista
Eduard Beneš – od bičování bratry k radikálnímu socialistovi
Masaryk a Beneš válečnými štváči
Jako britský agent Thomas George Marsden v Rusku
Nebojové aktivity československých legií na Rusi
„Člen bolševické vlády v Rusku Masaryk“ v USA, konec války
Budování jmění
Zametání stop, ukradený archiv říšského ministerstva vnitra
Peněžní instituce Československého vojska na Rusi
Ruský a rumunský imperiální poklad
Počínání československých legionářů na Rusi
Osobnosti Masaryka a Beneše
Neshody mezi exulanty
Neprokazatelné hypotézy o smrti Štefánika a Rašína
Karel Pergler a další případy

Kapitola V - Mít co největší stát

Masarykovy představy o československém státu
Stát na úkor jiných
Další české požadavky a vize

Kapitola VI - První republika – „ostrůvek demokracie“ v Evropě

Pochybná státní raison d'être
Dočasné zachování historických hranic
Ozbrojený střet s Polskem
První válka s Maďarskem
Druhá válka s Maďarskem
Protiprávní zabrání pohraničí
Popření demokracie – nevolený parlament
Vzpoury a pokusy o radikální řešení
První parlamentní volby
Politika vůči menšinám
Český nacionalismus
Pozemková reforma
Jazykové poměry v Rakousku-Uhersku
Státní jazyk československý a znevýhodňování menšin
Symboly státu
Poměry v novém státě
Malá dohoda
Zahraniční politika, příspěvek za osvobození
Likvidace demokracie – zákon na ochranu republiky
Československý parlament
Řízení státu úplatky a bez parlamentu
Hradní síť udavačů, Karel Čapek jako příklad
Osobnost Edvarda Beneše
Locarnský pakt – fiasko československé mezinárodní politiky
Hospodářství meziválečné republiky
Účinky světové hospodářské krize
Pokusy o celní unii
Tajné Benešovy fondy
Vliv nástupu nacismu v Německu
Další zákony likvidující demokracii
Politické koncepce
Nejméně oblíbený národ Evropy
Pohledy zvenčí
Agresivní smlouvy s Francií a se Sovětským svazem
Následky první Benešovy návštěvy Moskvy
Začátek konce první republiky
První vládní pokus o zmírnění znevýhodňování Němců
Další události a varovné signály
Karlovarské požadavky
Rezignace na výkon státní moci
Květnová mobilizace 1938
Runcimanova mise
Byl Ždanov v srpnu 1938 v Praze?
Sudetoněmecké povstání a jednání v Obersalzbergu
Druhá rezignace na výkon státní moci v pohraničí
Československý souhlas s odstoupením území Německu
Nonnacionalističtí politici v ČSR
Slabiny československé politiky

Kapitola VII - Čechoněmec Konrad Henlein

Jednoduchá představa o Henleinovi se drolí
Katapultován do politiky
Zastáncem ČSR
Znehodnocené volební vítězství
Vnitrostranický protiútok nacistů
Nacistou a britským špionem
Vedoucím Říšské župy Sudety

Kapitola VIII - Mýty o mnichovských událostech

Počátek konce
Plán obrany
Strategické chyby
Připravenost armády
Beneš nabízí odstoupení pohraničí
Souhlas ČSR s předáním území Německé říši a abdikace vlády
Existovaly plány na odtržení Sudet?
Britsko–německá jednání v Bad Godesbergu
Mobilizace navzdory souhlasu s odstoupením pohraničí
The Focus Group a jeho role
Konference v Mnichově
Mnichovská smlouva a mezinárodní právo
Ostatní územní ztráty
Plačtivé mýty
Mělo se bojovat?

Kapitola IX - Migrace obyvatelstva v létech 1938–1939

Předchozí dějství
Důsledky počešťování průmyslu a obchodu
Repatriace kapitálu
Další hospodářské vlivy
Omezení samosprávy
Znevýhodňování německého školství
Další dezintegrace německých sídelních území
Neúspěch stížností národnostních menšin
Srovnání s poměry ve Švýcarsku
Průběh stěhování ze Sudet
Právní aspekty
Zaznamenané násilnosti
Počet odešlých a zpětné vyhošťování
Majetkové ztráty
Ti, již neodešli
Exodus z dalších oblastí
„Rozbili nám republiku!“

Kapitola X - Druhá republika – období, o němž se raději mlčí

Antisemitismus
Žádosti Čechů o přijetí do Wehrmachtu, plány rozvoje
Politika zaměstnanosti, koncentrační tábory pro cikány
Dobrovolná i nařízená omezení
Vztah k Německu
Konec česko-slovenského státu

Kapitola XI - Třicetiletá válka 1914–1945

Předehra k první světové válce
Převratná novinka – dreadnought
The Milner Group
Příčiny světové války
Vypuknutí války
Odvrácení Ruska od dobytí Úžin
Ruské revoluce 1917 nepřímo řízené cizinci
Následky války pro Německo, návrhy na omezení zbrojení
Snahy o zlepšení postavení Německa
Klaus Haushofer a geopolitika
Zvětšení německého životního prostoru
Konec Locarnského paktu
Ostuda v Évianu
Polské územní představy
Německá vyjednávání s Polskem 1938–1939
Britská podpora Polska proti Německu
Polsko–francouzský vojenský protokol
Pokus o smlouvu britsko–francouzsko–sovětskou
Poslední dny před vypuknutím války
Směřování k válce
Kdo konkrétně vyvolal druhou světovou válku?
Připravenost Německa k vedení války
Kobercová bombardování
Příklady falšování dějin spojenci
Hitlerovy snahy o uzavření míru
Sovětské požadavky vůči Německu
Britské úsilí o zatažení USA do války
Churchillova Realpolitik a počínání Rooseveltovo
Ignorování zločinů spojenci
Vpád do Sovětského svazu
Kryptoanalytici v Bletchley Parku
Déprussification

Kapitola XII - Beneš v druhém exilu

Ve službách SSSR?
Role Beneše v aféře Tuchačevského
Začátky v emigraci
Uchopení moci
Úsilí o uznání exilové vlády a zneuznání Mnichovské smlouvy
Teorie kontinuity československého státu
Beneš a spojenecké vojenské operace
Setkání s Rooseveltem
Ochotně do sovětského chomoutu
Beneš a Slovenské národní povstání
Sovětský tlak na Beneše ke konci války

Kapitola XIII - Pozadí atentátu na Heydricha a Eliášovy smrti

Odveta za atentát
Diletantismus československého zahraničního odboje
Zpackaný pokus o atentát na Emanuela Moravce
Možné příčiny atentátu na Heydricha
Nejasný osud dětí z Lidic a Ležáků
Benešova pomsta na Eliášovi a dalších

Kapitola XIV - Československé vojenské jednotky na východě

České a slovenské legie v Polsku
Československé jednotky na Středním východě
1. československý samostatný prapor v SSSR
1. československý záložní pluk a 1. československá samostatná brigáda
2. československá paradesantní brigáda
1. československý armádní sbor

Kapitola XV - Vojenské jednotky ve Francii a Velké Británii

Odvody k Luftwaffe a vypuzování letců z protektorátu
Českoslovenští vojáci ve Francii
Cholmondeley Park
Letci v Royal Air Force
Sestřelení v německém zajetí
1. československá smíšená brigáda
Československá samostatná obrněná brigáda
Povolávání do československé armády
Zastoupení národností v československých zahraničních armádách

Kapitola XVI - Češi v německých ozbrojených silách

Kdo byl Čech a kdo ne
Nabývání německé státní příslušnosti
Německý národnostní soupis – Deutsche Volksliste
Počet Čechů ve Wehrmachtu a SS

Kapitola XVII - Protektorátní odboj

Povstání, jež nevypuklo
Organizace odboje
Zpravodajství
Sabotáže
Parašutisté
Okolnosti domácího odboje
Jaltský mýtus a demarkační linie
Povstání na konci války
Britské zhodnocení českého domácího odboje

Kapitola XVIII - Vliv protektorátu na české myšlení

Začátek protektorátu
Iluze v českých myslích
Obranná opatření
Protektorátní realita
Přesídlování
Fašistická uskupení, získávání konfidentů
Víra v sovětské Rusko
Kultura za protektorátu
Česká porodnost a nasazení v říši
Studium na vysokých školách
Nenávist vůči Němcům
Mechanismy psychických změn

Kapitola XIX - Karl Hermann Frank

Frankův vztah k Čechům
Snaha o stejné zacházení s Čechy a Němci
Spory s NSDAP
Budování vlastní politiky

Kapitola XX - Jak to bylo s plánovaným vyhubením Čechů

Německá národně socialistická ideologie a národnost
První úvahy
Hitlerovo zásadní rozhodnutí
Heydrichův nástin nakládání s Čechy
Plány SS
Sudetští Němci v Gestapu
Pozdější představy

Kapitola XXI - Sovětská infiltrace Československa

Co obnáší sovětizace
Emigrace z Ruska
Zapouštění kořenů
Udržet vše v tajnosti
Česká lhostejnost
Poslední možnosti pro změnu názoru
Bolševická připravenost
Protektorát a „osvobozování“ Československa
Poválečná repatriace do SSSR

Kapitola XXII - Československé oběti – ale čeho?

Československé oběti rasového pronásledování
Kdo byl židem a kdo ne
Odhady a metodologické chyby

Kapitola XXIII - Holocaust

Co předcházelo
Vývoj německých úmyslů jak naložit s židy
Kdo přikázal vyhlazování židů?
Popírání holocaustu
Podíl Neněmců na židovském šoa
Způsob zbavování se židů v dalších zemích
Počet obětí holocaustu
Důvody falšování počtu obětí
Exodus z Polska

Kapitola XXIV - Snahy o územní zisky

Česká územní nenasytnost
Vládní návrhy k připojení nových území

Kapitola XXV - Poválečné reparace a restituce

Reparace pro Československo
Falšování podkladů
Další československé podvody v reparacích
Restituce československého majetku

Kapitola XXVI - Třetí republika – nacionálně socialistický stát 1945–1948

Karpatská Ukrajina
Postoje USA
Nedemokratičnost poválečného státu
Retribuční soudnictví
Poválečná realita
Změny, které českým politikům nedocházely
Závěrečné dějství

Kapitola XXVII - Poválečné vyhánění československého obyvatelstva

Přeměna domácích Němců v cizáky a přistěhovalce
Tlak domova na vyhnání Němců
Souslednost dalších událostí
„Divoký odsun“ – první fáze vyhánění organizovaného vládou
Konference v Berlíně známější jako postupimská
Které státy své Němce vyhnaly a které ne
Právní závaznost postupimské konference
Tzv. organizovaný transfer a právní postavení vyháněných
Kolize vyhánění s retribučním soudnictvím
Zacházení s vyhnanými v Německu a Rakousku
Počet obětí mezi československými Němci
Počty obětí z řad dalších Němců
Zacházení s československými Maďary
Hledisko mezinárodního práva
Vyhánění jiných národnostních skupin v rámci státu
Klíčová role KSČ a Beneše

Kapitola XXVIII - Devastace pohraničí

Poválečná migrace
Likvidace živností a průmyslové výroby
Demolice a odliv obyvatelstva

Kapitola XXIX - Mýtus o pražském jaru 1968

Málo známé výchozí předpoklady
Sovětský agent selhal
Vojenské memorandum coby spouštěč invaze?

Kapitola XXX - Rozpad Tábora míru

Zásadní role Karola Wojtyły
Ekonomické vlivy
Politika vytlačování

Kapitola XXXI - Zvláštnosti české povahy aneb Co jsme nakradli, nevydáme

Kdo je Čech?
Byl Josef Švejk inteligentní člověk, nebo blb?
Zlaté české ručičky
Egalitářství, závist, povýšenost
Sebehodnocení
Vztah k Němcům, nutnost odčinění křivd
Nacionalismus, neúcta k vlastnímu státu, česká jedinečnost
Okrádání bližního svého
Národní ochotnictví
Čas pro změnu zástavy?

Kapitola XXXII - Mýty kulturní

Česká kuchyně
Neblahé stravovací zvyklosti
Mýtus báječných českých piv
Přivlastňování si zásluh
Italský kulturní vliv

Kapitola XXXIII - Jak dál?

Seznam použité literatury a zdrojů
Jmenný rejstřík
Zkratky