Eligio Stephen Gallegos: OSOBNÍ TOTEM

275.00 

Osobní totem je proces hlubinné imaginace, vyvinutý autorem knihy.

Kniha, která vyšla poprvé v roce 1987, je od té doby stále v tisku.

Představivost, ceněná umělci, tvůrčími mysliteli a domorodými národy jako zásadní cesta k pochopení světa a vztahu k němu, upadla v nemilost, když lidé začali spoléhat pouze na to, co lze vnímat pěti smysly a objektivně analyzovat rozumem. V posledních letech se situace začala měnit a vzrůstá zájem o tuto málo známou, prastarou metodu osobní transformace.

Skladem (dostupné na objednávku)

V tomto procesu je za použití hlubinné představivosti osoba vedena k setkání se zvířaty v čakrách nebo energetických centrech. Podmínky dotyčné čakry se odrážejí ve zjevu zvířete a v okolnostech, v jakých se nachází.  V některých případech se zvíře jeví chycené v kleci nebo zraněné, což naznačuje, že energie nemá takovou volnost a sílu, jakou by mít měla. Jindy je zase naprosto zřejmé, že dotyčná čakra je silná a stabilní.

Po setkání se všemi zvířaty čaker se uspořádá konference za účasti všech zvířat, která vzájemně spolupracují a napomáhají si k nabytí síly a zdraví. Přitom obvykle zmiňují problematiky, s nimiž se osoba ještě vhodným způsobem nevyrovnala. K tomu ji nyní vedou a pomáhají jí v tom. A přitom sílí a rostou. A jak zvířata sílí a rostou a navzájem si pomáhají, osoba cítí vzrůstající soulad a vystředění ve vlastním životě.

Tato práce způsobuje hluboké léčení a přeměnu, jelikož zvířata vědí, jak nás přesně provádět pořadím zážitků a zkušeností, které nás vedou k původní celistvosti.

V práci s klienty ukázal tento proces, že dokáže účinně navodit rozřešení dlouho trvajících konfliktních situací a vede k nově nalezené zralosti. Dokáže rovněž překlenout obvyklé mechanismy obrany a odporu ze strany klienta, protože terapeut zaujímá pozici průvodce a zprostředkovatele mezi vnitřními a vnějšími procesy.

Hodnota tohoto procesu pro jedince, kteří již prodělali značný vnitřní růst, spočívá v tom, že jasně ukazuje sílu jednotlivých energetických složek a jejich vzájemného vztahu a poskytuje orientaci pro další práci.