Page 1 - Rudolf Doernach - Příručka pro život
P. 1

Biotekt Rudolf Doernach

    napsal mnoho knih a vytvořil četné projekty, které se zabývají
    návratem člověka k bio- logickým kořenům. Nemůžeme sice
    měnit svět, každý ale může udělat něco sám pro sebe, pro svoji
    rodinu, pro svoji skupinu.

     Co nám přinesla technická civilizace?

     Kolik lidí vstává ráno s nadšením do nového dne?

     Kniha nás posouvá kupředu – za hranice technického světa,
    do nového světa plného zážitků, života, nezávislosti a osobní
    svobody. Napojením na přírodu se můžeme stát samozásobi-
    teli nejen v oblasti potravin a fyzických předmětů, ale můžeme
    také žít kreativním a naplněným životem.


    https://paprsky1.com/prirucka- pro- zivot/
           (ISBN 978- 80- 904552- 0- 7. Barevné i černobílé fotografie a ilustrace, 168 stran A4, Kč 365,- )
                                https://paprsky1.com/obchod/nase- knihy/prirucka.html
   1   2   3